Mag de opdrachtgever de opdracht zomaar opzeggen?

Verenigingen en stichtingen sluiten steeds vaker een overeenkomst van opdracht af. Bij stichtingen is dat zelfs vrijwel altijd het geval als zij dienstverlening tegen betaling aanbieden. Soms zijn zij opdrachtgever, soms opdrachtnemer. Maar hoe zit dat met opzegging? In deze blog gaat het over de opdrachtgever. Kun je als opdrachtgever van een opdracht af?man-2682133_1920

Opzegging door verenigingen en stichtingen die opdrachtgever zijn

Verenigingen en stichtingen zijn opdrachtgever als zij bepaalde taken willen uitbesteden aan anderen. Denk aan ICT diensten, het laten ontwerpen en drukken van marketingmateriaal of het inhuren van een jurist of andere deskundigen.

Verenigingen en stichtingen zijn rechtspersonen. Handelen zij als opdrachtgever, dan handelen zij voor de wet professioneel. Onder professionele opdrachtgevers wordt verstaan dat iemand voor bedrijf of beroep handelt, maar andere rechtspersonen behoren daar ook toe. Zij zijn geen consument.

Een professionele opdrachtgever mag de overeenkomst met een opdrachtnemer elk moment opzeggen. Een opzegtermijn wordt in de wet niet genoemd. Het maakt niet uit of het een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is. Een opdrachtgever kan altijd per direct van het contract af. Een opdrachtnemer die dat wil voorkomen zal dus in de overeenkomst moeten opnemen dat tussentijdse beëindiging niet toegestaan is.

Professionele opdrachtgevers moeten rekening houden met de redelijkheid en billijkheid. Het kan voor opdrachtnemers onredelijk zijn als de overeenkomst plotseling beëindigd wordt. Van belang is dan de reden van de opzegging, of de opdrachtnemer een waarschuwing heeft gehad, of er een herstelmogelijkheid is geweest en of er een (afgesproken) opzegtermijn is geweest. Als dat niet zo is, zal de opdrachtgever al snel een schadevergoeding moeten betalen.

Redelijkheid en billijkheid zijn subjectieve begrippen. Iedereen geeft daar een andere invulling aan. Het is beter om het oordeel van een rechter niet af te wachten maar zelf een opzegtermijn op te nemen in de overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemers hebben recht op vergoeding van gemiste inkomsten, en betaling van reeds verrichte werkzaamheden. Daarbij wordt gekeken naar het werk dat al gedaan is, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft en de reden voor de opzegging. Ook reeds gemaakte kosten voor de opdracht komen voor vergoeding aan aanmerking.

Opzegging door consumenten die opdrachtgever zijn

Het omgekeerde komt ook voor: verenigingen en stichtingen die een opdracht uitvoeren voor een consument en dan dus professionele opdrachtnemer zijn. Denk aan het geven van een workshop, lessen, trainingen, verjaardagsfeestjes e.d. De opdracht moet bij verenigingen niet verward worden met het lidmaatschap!

Consumenten kunnen een overeenkomst van opdracht altijd per direct opzeggen. Ook al heb je als opdrachtnemer een opzegtermijn in je voorwaarden staan, deze is niet geldig. Ook een verbod op tussentijdse beëindiging is bij consumenten niet mogelijk.

Consumenten hoeven geen schadevergoeding te betalen. Wel heeft de vereniging/stichting recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten en (een gedeelte van) het loon voor werkzaamheden die al verricht zijn. Verenigingen mogen ook een vergoeding voor ‘redelijk loon’ verlangen, als de vereniging redelijkerwijs geen andere klanten in die gereserveerde tijd kan aannemen of als er andere omstandigheden zijn die een redelijk loon rechtvaardigen. Hierbij is elke situatie verschillend en zij moet dit wel kunnen aantonen.

Ga je als vereniging/stichting een overeenkomst van opdracht aan? Laat deze dan op juistheid beoordelen. Er staan vaak fouten in en dat wordt een professionele gebruiker als een vereniging of stichting altijd aangerekend.

Zie ook:

Consument annuleert: rekening sturen toegestaan?

Wettelijke regeling opdracht, art. 7:400 tot 7:413 BW

mr. Marjo Vink

marjo@legalletters.nl

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s