Mag een vereniging leden weigeren?

sport2

Elke vereniging wil graag nieuwe leden. Maar soms zijn er ook mensen die je wellicht liever niet ziet verschijnen. Mag je deze mensen weigeren?

Terugkerende onruststoker

Een golfvereniging kreeg een aanmelding van een nieuw lid. Nou ja, nieuw? Het was een oud lid. Eentje waar men eigenlijk niet zo’n goede herinneringen aan had. Hij wilde weer terugkomen. Ai. Wat nu?

Statuten

Het is allereerst belangrijk om in de statuten al aan te geven wie lid kan worden en onder welke voorwaarden. Dat is geen wettelijke verplichting, maar de vereniging maakt zo naar buiten toe kenbaar wat de doelgroep is waar de vereniging zich op richt. Mensen die niet tot de doelgroep behoren zullen zich dan minder snel aanmelden, en doen zij dat toch of melden zij zich aan hoewel zij niet aan de voorwaarden voldoen, dan heeft het bestuur een goede reden om zo’n lid te weigeren. Zo kan een vrouwenvereniging mannen weigeren en hoeft een beroepsvereniging van psychologen geen mensen aan te nemen die niet aan de vereiste diploma’s voldoen.

Vaak bevatten de statuten ook een regel dat indien het bestuur een lid niet toelaat, de algemene vergadering alsnog tot toelating kan beslissen. Verenigingen vragen mij regelmatig of zij dan op korte termijn een extra ledenvergadering moeten houden. Dit is niet het geval. Zet daarom in je statuten dat de alv op de eerstvolgende ledenvergadering een lid alsnog kan toelaten. Dat voorkomt discussies in de vereniging.

Lid weigeren

Maar wat nu te doen met de onruststoker die terug wil keren? In het algemeen geldt dat het bestuur beslist over de toelating, tenzij de statuten bepalen dat een ander orgaan over de toelating beslist. Een lid kan in bepaalde gevallen geweigerd worden als het bestuur daar een goede reden voor heeft. Daarbij moet het bestuur de belangen afwegen tussen die van de vereniging en die van het lid. Het is dus altijd afhankelijk van de omstandigheden of leden wel of niet geweigerd kunnen worden.

Een lid dat geweigerd is, heeft de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Dat is niet te omzeilen. Het komt voor dat het weigeringsbesluit vernietigd wordt en dat de vereniging verplicht wordt om het lid toch toe te laten. Geweigerde leden willen die stap naar de rechter ook nog wel eens maken, zeker als zij een rechtsbijstandsverzekering hebben.

De juiste weg volgen

Het is dan voor de vereniging belangrijk om ervoor zorgen dat zij de juridisch juiste weg volgt zodat een vordering bij de rechter weinig kans van slagen heeft. De vereniging heeft daar groot belang bij, aangezien zij bij vernietiging van het besluit een lid moeten aannemen, de proceskosten moeten betalen en aansprakelijk zijn voor diens eventuele schade. Dat is te voorkomen door de situatie eerst met mij door te spreken voordat het besluit genomen wordt. Ik bekijk dan samen met de vereniging wat de gronden zijn van een weigering in vergelijking met soortgelijke zaken uit de rechtspraak, of het dreigement van een lid dat hij naar de rechter stapt wel haalbaar is en of aan een weigeringsbesluit juridische risico’s kleven. Dan neem je als bestuur een besluit dat overeind blijft en een rechtsbijstandsverzekeraar ziet dan meestal bij voorbaat al af van een procedure. De golfvereniging kon het ‘nieuwe’ lid in elk geval met een gerust hart weigeren.

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s