Stichting aansprakelijk voor fraude die bestuurder elders gepleegd heeft?

Fraude op de werkvloer

Een werknemer van een bedrijf pleegt fraude. Hij is financial controller en benadeelt crediteuren. De werknemer wordt ontslagen. De werkgever wil de schade op hem verhalen, maar de werknemer heeft zijn hele vermogen, waaronder zijn huis, ondergebracht in een stichting. De werknemer is de enige bestuurder en belanghebbende van de stichting. Kan de werkgever de schade verhalen op de stichting?

De werkgever probeert de fraudeschade met een beroep op vereenzelviging op de stichting te verhalen. Dat houdt in dat het verschil in identiteit tussen de werknemer en de stichting wordt weggelaten en dat het handelen van de werknemer als natuurlijk persoon ook het handelen van de stichting wordt. Hiermee kan worden bereikt dat de ene rechtspersoon (hier een stichting) aansprakelijk wordt voor een schuld van een andere (rechts)persoon.

geldDe Hoge Raad vindt dat dit niet kan. Alleen als duidelijk is dat de bestuurder met volledige zeggenschap over de rechtspersoon misbruik maakt van het verschil in identiteit tussen de natuurlijk persoon en de stichting als rechtspersoon, is dit mogelijk. In dit geval is de fraude echter door de man in zijn functie als werknemer gepleegd, en niet als bestuurder.

Onrechtmatige daad

De stichting is wel aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. De werknemer heeft als natuurlijk persoon met zijn zeggenschap via de stichting meegewerkt aan het onrechtmatig handelen van de stichting. De schuld wordt dus niet bij de bestuurder gelegd, maar bij de werknemer die door een ruimere toerekening ook aansprakelijk is voor het handelen van de stichting. Dit omdat de werknemer de enige bestuurder en belanghebbende was, volledige zeggenschap heeft over de stichting en ook begunstigde van de stichting was. In die omstandigheden mag het onrechtmatig handelen van de werknemer ook als onrechtmatig handelen van de stichting worden toegekend.

************

Verschuilt een fraudeur zich achter een stichting dan kan schade verhaald worden als de bestuurder zelf misbruik heeft gemaakt van de identiteit van stichting en fraudeur. De andere mogelijkheid is onrechtmatige daad: dit is mogelijk als de fraudeur de enige bestuurder en belanghebbende is en het handelen van de stichting aan de fraudeur kan worden toegerekend.

Vereniging

Bij verenigingen is er mijns inziens nauwelijks een mogelijkheid om fraude schade die een bestuurder elders – en in een andere hoedanigheid- gepleegd heeft, op de vereniging te verhalen. De meeste verenigingen hebben meerdere bestuursleden en ook meerdere belanghebbenden (leden). Een vereniging met één bestuurder is echter wel mogelijk, en ook het hebben van maar één lid is toegestaan.

Bron:

NV Resort of the world tegen Stichting Maple Leaf: Hoge Raad 17-6-2016

2016-legalletters-logo

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

marjo@legalletters.nl

www.legalletters.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s