Bestuurdersaansprakelijkheid. Wat houdt dat in?

Als je bestuurder bent bij een vereniging of stichting, wil je je graag bezighouden met je taak binnen die vereniging of stichting (hierna spreek ik enkel over verenigingen, hetzelfde geldt echter voor de stichting). Bestuurders staan niet altijd stil bij hun persoonlijke aansprakelijkheid. Maar wat houdt die bestuurdersaansprakelijkheid eigenlijk in?geld2

Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zullen schulden eerst op de vereniging verhaald worden. Toch kan het voorkomen dat je als bestuurder zelf aansprakelijk wordt gesteld. De reden is altijd dat je je taak niet zorgvuldig hebt uitgevoerd.

Vrijwilligers ook aansprakelijk

De bestuursaansprakelijkheid is geregeld in art. 2:9 BW en geldt voor elke bestuurder van verenigingen. Veel bestuurders menen dat alleen betaalde bestuurders risico lopen. Dat is een misverstand: het maakt niet uit of je voor je functie betaald wordt of niet.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bestuurders zijn aansprakelijk voor het handelen van het hele bestuur, tenzij zij kunnen aantonen dat hen geen blaam treft. Maar in beginsel ben je dus verantwoordelijk voor iedereen in het bestuur. Pleegt de penningmeester fraude, dan kunnen overige bestuursleden ook aansprakelijk zijn voor het gehele bedrag.

Interne aansprakelijkheid

Bestuurders zijn allereerst aansprakelijk jegens de vereniging. Zij hebben de verplichting op zich genomen om hun taak behoorlijk te vervullen. Wat ‘behoorlijk’ is, moet beoordeeld worden naar de omstandigheden van het geval, literatuur en rechtspraak. De wetgeving geeft geen nadere invulling van dit begrip. Voer je als bestuurder handelingen uit waardoor de vereniging schade lijdt, dan kan de alv of ledenraad namens de vereniging (of de curator!) een beroep doen op art. 2:9 BW en wordt de schade op de bestuurder persoonlijk verhaald.

Externe aansprakelijkheid

De vereniging kan ook naar anderen onzorgvuldig handelen. Denk aan subsidieverleners, sponsoren, contractspartners, belastingdienst. In dat geval kan een bestuurder, naast de vereniging zelf, persoonlijk aansprakelijk zijn voor nakoming van contracten, belastingschulden, of schade die veroorzaakt is omdat de vereniging een onrechtmatige daad verricht. Je kunt aansprakelijk gesteld worden als je de handeling had kunnen voorkomen en het de vereniging aangerekend kan worden dat zij dit niet heeft gedaan.

Onbehoorlijk bestuur

In de rechtspraak komt bestuurdersaansprakelijkheid regelmatig aan de orde. Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur waarbij bestuurders persoonlijk aansprakelijk waren:

 • Niet voldoen aan de eisen die aan een subsidie worden gesteld
 • Onvoldoende deskundigheid om de functie uit te voeren
 • Besluiteloosheid waar actie wordt verlangd
 • Faillissement dat het gevolg is van handelen door bestuur
 • Fouten bij fusie of splitsing van de vereniging
 • Nalaten een boekhouding te voeren, of (door onwetendheid) een puinhoop maken van de boekhouding, bedragen niet innen waar dat wel had gemoeten
 • Niet of te laat opmaken van de jaarrekening
 • Frauduleuze handelingen en belastingontduiking
 • In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging
 • Besluiten nemen met grote financiële gevolgen zonder een contract op te laten stellen
 • Contracten afsluiten of nadelige verplichtingen aangaan terwijl de vereniging op het randje van faillissement hangt
 • De kredietbewaking van de vereniging verwaarlozen
 • Het geven van financieringen en leningen aan derden, terwijl er geen zekerheid is gevraagd
 • Persoonlijke verrijking die niet gerechtvaardigd is
 • Bij dreigend faillissement sommige crediteuren selectief betalen
 • Bestuurder heeft een besluit genomen terwijl er sprake is van tegenstrijdige belangen
 • Handelen in strijd met het doel zoals dat in de statuten staat
 • Het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder had moeten weten dat de vereniging deze niet na kan komen

In een volgende blog geef ik tips hoe je bestuurdersaansprakelijkheid kunt voorkomen.

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht en contractenrecht

marjo@legalletters.nl

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s