10 Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

geld3

Hoe voorkomt u bestuurdersaansprakelijkheid? In dit artikel geef ik 10 tips. Sommige dingen lijken een open deur, maar het zijn allemaal voorbeelden uit de praktijk, waar bestuurders missers hebben gemaakt. Voorkom dus dat u hetzelfde doet.

10 Tips

  1. Heeft u twijfels of u de functie wel aankunt of zijn er twijfels over de gang van zaken binnen de vereniging, begin er dan niet aan. Ook niet als ‘ze’ niemand anders hebben. Want als u aansprakelijk wordt gesteld, gaan ‘ze’ voor u ook niet betalen.
  2. Lees de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Vaak staan daar de taken en verantwoordelijkheden in en de werkwijze van de vereniging. Zo niet, vraag dan binnen de vereniging wat de gewoonte is. Veel bestuurders weten niet wat er in de statuten staat en gaan hun eigen gang. Dat leidt tot fouten.
  3. Heeft u twijfels over de handel en wandel van uw medebestuurders, informeer dan de alv. Zij kunnen dan achteraf niet zeggen dat ze er niet van wisten. U maakt de alv medeverantwoordelijk en zij kunnen u dan moeilijker aansprakelijk stellen.
  4. Ga na wie uw medebestuurders zijn als u deze nog niet zo goed kent. U bent met het hele bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor al wat er binnen de vereniging gebeurt. Er moet vertrouwen zijn tussen de bestuursleden. Zorg dus dat u elkaar goed leert kennen.
  5. Zorg dat de boekhouding in orde is, en dat het jaarverslag en de algemene ledenvergadering op tijd gehouden worden.
  6. Laat de alv altijd décharge verlenen op de ledenvergadering voor het gevoerde financiële beleid en zet deze in de notulen.
  7. Het bestuur hoeft niet alles alleen te doen! Moet het bestuur een moeilijke (meestal financiële) beslissing nemen waarvan de gevolgen niet duidelijk zijn, of waarvan de uitkomst in meerdere richtingen uit kan gaan, overleg dan met de alv, of las een extra ledenvergadering in. Als de alv akkoord is met de keuze van het bestuur, kan er achteraf niet geklaagd worden dat het anders had gemoeten, ook als het verkeerd uitpakt.
  8. Neemt u een bestuursfunctie over, waar het vorige bestuur of bestuurslid er een rommeltje van heeft gemaakt, laat dan de status van financiën of het beleid vastleggen. Zet in de notulen wat u aantreft en informeer de alv. Zet dit alles op papier. Zo kunt u altijd aantonen hoe u het werk aangetroffen hebt en is makkelijk aan te tonen dat de fouten zijn gemaakt voordat u aan de functie begon.
  9. Penningmeesters: als bedragen niet te innen zijn, bespreek dit in het bestuur en leg vast in de notulen als het bestuur besluit om hier ook niet meer achteraan te gaan. Zo kan achteraf niet het verwijt komen dat bedragen niet geïnt zijn.
  10. Vraag een jurist om advies als u twijfels heeft over de gang van zaken binnen de vereniging of als u een ‘niet pluis’ gevoel hebt. Hetzelfde geldt als uw medebestuurders handelingen gaan verrichten waar u niet meer achter staat of die tegen de regels zijn.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s