Kunnen leden eisen stellen aan het jaarverslag?

Voor veel verenigingen is het jaarverslag weer in aantocht. Een penningmeester van een sportvereniging vroeg mij deze week of leden eisen mogen stellen aan het jaarverslag dat het bestuur opstelt. Vorig jaar is daar een uitspraak over geweest waarbij een aantal punten werden aangehaald die interessant zijn voor elke vereniging.

Bij een vereniging bestaat er al geruime tijd een gespannen sfeer tussen 6 leden en het bestuur. De leden willen vervolgens dat het jaarverslag aan een aantal eisen voldoet:

 • een ondertekend jaarverslag
 • een door het bestuur ondertekend volledig financieel jaarverslag van 87 pagina’s, inclusief een ondertekende balans, ondertekende staat van baten en lasten met telkens een ondertekende toelichting
 • Volledige beantwoording van 20 schriftelijke vragen die de leden gesteld hebben
 • Dat de begroting voor 2016 aan de ledenvergadering voorgelegd werd.
 • Medewerking aan een deskundigenonderzoek van een onafhankelijke accountant

De rechter overweegt dat de 6 leden slechts een minderheid van de vereniging zijn. De vereniging telt 1000 leden. Een kleine groep leden kan niet haar wil opleggen aan de vereniging.

Aan een jaarverslag worden geen vormvereisten gesteld. Het mag ook mondeling worden uitgebracht. De leden hebben dus geen recht op een ondertekend jaarverslag.

Het bestuur is verplicht een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting aan de algemene vergadering te geven. Het bestuur heeft hier aan voldaan door een verkorte balans en staat van baten en lasten te overleggen. De secretaris en penningmeester hebben een verslag toegevoegd. Het bestuur is niet verplicht om het gehele financiële jaarverslag van 87 pagina’s en de bijbehorende stukken te overleggen. Daar komt bij dat de kascommissie de jaarrekening en de bijbehorende stukken goedgekeurd heeft. De leden dienen daarop te vertrouwen.

Het bestuur heeft met het jaarverslag voldaan aan zijn verantwoordingsplicht. Het bestuur is dan ook niet verplicht om de 20 vragen te beantwoorden. De leden doen een beroep op de redelijkheid en billijkheid, maar ook dat wordt afgewezen. Individuele leden hebben geen recht op informatie. Het bestuur is alleen aan de algemene vergadering verantwoording schuldig.

De begroting heeft het bestuur alsnog tijdens de rechtszaak ingebracht, met toezegging dat deze in de eerstvolgende vergadering aan de orde zal komen. Ook de begroting hoeft niet aan afzonderlijke leden getoond te worden.

De vordering voor een deskundigenonderzoek door een accountant worden eveneens afgewezen. Zo’n vordering leent zich niet voor een kort geding, en er zijn geen aanwijzingen dat dit nodig zou zijn, nu er geen aanwijzingen zijn voor financiële onregelmatigheden.

rekenmachine

Samenvattend:

 • een minderheid van de verenigingsleden kan het verenigingsbeleid en hun wensen niet afdwingen door naar de rechter te gaan
 • Het jaarverslag kent geen vormvereisten en de leden kunnen hier geen eisen aan stellen
 • Een verkorte jaarrekening met balans en staat van baten en lasten met een korte toelichting daarop zijn voldoende. Het bestuur heeft geen uitgebreide verantwoordingsplicht
 • Leden moeten vertrouwen op het oordeel van de kascommissie
 • Het bestuur is geen verantwoording schuldig aan individuele leden en hoeft hen geen informatie te geven
 • Individuele leden kunnen een bestuur niet tot een extern onderzoek dwingen

Bron:

Moslimvereniging ‘Noeroel Islam’ tegen 6 eigen leden. Rechtbank Den Haag 3 maart 2016.

Heeft jou vereniging vragen over de verhouding tussen bestuur, alv en leden? Voorkom dat het escaleert en neem contact op. Dan weten alle partijen wat wel en niet kan.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – Jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

Lees ook:

Hebben leden inzage in notulen bestuursvergadering?

Tekort aan bestuurders, taken uitbesteden?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s