Kunnen leden eisen stellen aan het jaarverslag?

rekenmachine

Het jaarverslag is weer in aantocht. Een penningmeester van een hockeyvereniging vroeg mij deze week of leden eisen mogen stellen aan het jaarverslag dat het bestuur opstelt. Vorig jaar is daar een uitspraak over geweest waarbij een aantal punten werden aangehaald die interessant zijn voor elke vereniging.

Eisen

Bij een vereniging bestaat er al geruime tijd een gespannen sfeer tussen zes leden en het bestuur. De leden stellen vervolgens eisen aan het jaarverslag. Zo verlangen zij een ondertekend jaarverslag, een volledig financieel jaarverslag (van in dit geval 87 pagina’s!) inclusief een ondertekende balans, staat van baten en lasten en toelichting, volledige beantwoording van schriftelijke vragen die de leden gesteld hebben en dat het bestuur zich onderwerpt aan een onderzoek door een onafhankelijk accountant. Een hele waslijst dus.

Jaarverslag

De rechter wees alle vorderingen van de leden van de hand. Aan een jaarverslag worden geen vormvereisten gesteld. Het mag ook mondeling worden uitgebracht. De leden hebben dus geen recht op een ondertekend jaarverslag.

Het bestuur is verplicht een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting aan de algemene vergadering te geven. Het bestuur heeft hier aan voldaan door een verkorte balans en staat van baten en lasten te overleggen. De secretaris en penningmeester hebben een verslag toegevoegd. Het bestuur is niet verplicht om het gehele financiële jaarverslag van 87 pagina’s en de bijbehorende stukken te overleggen. Een verkorte versie is dus toegestaan. Daar komt bij dat de kascommissie de jaarrekening en de bijbehorende stukken goedgekeurd heeft. De leden dienen daarop te vertrouwen, dat is immers de taak van de kascommissie.

Het bestuur heeft met het jaarverslag voldaan aan zijn verantwoordingsplicht. Het bestuur is dan ook niet verplicht om de 20 vragen te beantwoorden. De leden doen een beroep op de redelijkheid en billijkheid, maar ook dat wordt afgewezen. Individuele leden hebben geen recht op informatie. Het bestuur is alleen aan de algemene vergadering verantwoording schuldig.

De vordering voor een onderzoek door een accountant worden eveneens afgewezen. Zo’n vordering leent zich niet voor een kort geding, en er zijn geen aanwijzingen dat dit nodig zou zijn, nu er geen aanwijzingen zijn voor financiële onregelmatigheden. Kortom, zolang er een balans en een overzicht van baten en lasten wordt gegeven met een beperkte toelichting in wat voor vorm dan ook, heeft het bestuur aan zijn verantwoordingsplicht voldaan.

Bron:

Rechtbank Den Haag 3 maart 2016.

mr. Marjo Vink

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s