De 10 meest gemaakte fouten bij opzegging en royement

exit

Opzegging en royement zijn niet de leukste taken voor een bestuurder. Vaak is er al het nodige aan voorafgegaan voordat het bestuur deze maatregelen overweegt. Maar er worden veel fouten mee gemaakt waardoor besluiten door de rechter weer vernietigd worden. Dit zijn de 10 meest gemaakte fouten.

De 10 meest gemaakte fouten

 1. Verkeerde interpretatie van de eigen statuten of de statuten helemaal niet inkijken. Het bestuur maakt daardoor procedurefouten.
 2. De statuten zijn verouderd en daardoor in strijd met de wet of huidige rechtspraak. Het bestuur volgt dan de statuten en maakt dan onbedoeld fouten. Heeft het bestuur het vermoeden dat er fouten in de statuten staan, vraag dan altijd advies. Niets is zo vervelend dan dat er al gehandeld wordt en later blijkt dat het bestuur besluiten terug moet draaien.
 3. De opzeggings- of royementsbrief voldoet niet aan de juridische eisen. Ik krijg regelmatig de vraag van bestuurders of de zelf geschreven brief  ‘zo goed’ is. Mijn ervaring is dat bijna elke brief wel gebreken vertoont. Meestal schrijf ik de brieven opnieuw namens bestuurders.
 4. Het bestuur gaat opzeggen of royeren terwijl daar juridisch gezien onvoldoende aanleiding voor is.
 5. Het bestuur haalt de procedures van opzegging en royement door elkaar omdat zij de verschillen niet kent. Dit is vaak een reden voor de rechter om opzeggingen en royementen terug te draaien.
 6. Het bestuur laat in het midden of sprake is van opzegging of royement. Zij spreken dan over ‘beëindigen van het lidmaatschap’ maar dat gebeurt bij zowel opzegging als royement.
 7. Het bestuur houdt geen wederhoor of kan dit niet aantonen.
 8. Het bestuur laat zich negatief uit over het lid. Dat kan binnen de vereniging zijn of daarbuiten. Soms is het echter wel noodzakelijk om met bepaalde informatie naar buiten te komen, zeker als er media op de stoep staan of er belangen van derden mee gemoeid zijn. Vraag in dat geval advies wat reëel is, en wanneer het tot reputatieschade leidt. Omgekeerd kan ook het lid te ver gaan in zijn uitlatingen en gedragingen.
 9. Het lid wordt niet op zijn rechten gewezen.
 10. Het bestuur voldoet niet aan de zorgvuldigheidseisen van opzegging en royement. Dit is vaak een reden dat het besluit van het bestuur weer terug wordt gedraaid.
 11. Het beroep binnen de vereniging wordt verkeerd uitgevoerd (verkeerde wijze van oproepen, te vroeg gehouden, verkeerde stemming, gebreken aan het besluit van de alv)

Werkwijze bij opzegging, schorsing of royement

Als het bestuur graag begeleiding wil ga ik als volgt te werk: Het bestuur stuurt de statuten, een kort overzicht van de gang van zaken, haar vragen en relevante brieven (als die al gestuurd zijn) op. Ik bekijk deze en daarbij komen vrijwel altijd specifieke zaken naar boven. Zo is vaak sprake van verouderde statuten of tegenstrijdige bepalingen in statuten of HR. Deze vragen zoek ik uit. Daarna volgt een gesprek met de vereniging. Hierin bespreken we wat er gebeurd is, welke procedure daar bij past, of het wel zin heeft om een procedure te starten en welke risico’s bij welke keuze horen. Ook geef ik een stappenplan hoe er gewerkt moet worden. Na dit gesprek kunnen sommige verenigingen al zelfstandig verder. Met de dossierbehandeling, uitzoeken van vragen en het gesprek ben ik doorgaans drie uur bezig.

Anderen willen graag dat ik de wederhoorbrief en de opzeggings-, of royementsbrief schrijf. De vereniging krijgt dan een modelbrief waar zij de feiten invult, ik maak daar een definitieve brief van die overeenstemt met de statuten en die aan alle juridische eisen voldoet. Doorgaans zijn daar twee uren mee gemoeid. De kans van slagen is heel groot. Er is namelijk zorgvuldig gehandeld en dat is een van de belangrijkste vereisten. Gaat een lid dan toch naar de rechter, dan blijft het besluit vrijwel altijd in stand.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s