Lid beschuldigt bestuur: lid kan vertrekken!

Bij een conflict of verschil van mening gebeurt het regelmatig: leden gaan het bestuur beschuldigen. En geregeld blijft dat niet binnen de vereniging zelf maar gaat het lid de vereniging naar buiten toe in een kwaad daglicht stellen. Kun je als bestuur dan het lidmaatschap opzeggen?

Een lid van watersportvereniging de Amer was het niet eens met de handelswijze van het bestuur. Zo zou er water worden verbruikt buiten de watermeter om, er zou gesjoemeld worden met de inkoop en verkoop van dranken en versnaperingen, schoonmakers werden zwart betaald en ligplaatsen zouden zwart worden betaald aan de penningmeester. Het lid dient een motie van wantrouwen in, maar de overige leden wijzen dat af. Het bestuur nodigt het lid uit om zijn klachten te bespreken. Dat wijst hij af.

bootIn plaats daarvan stuurt hij brieven naar de FIOD en de watersportbond waarin hij het bestuur beschuldigt van fraude. Het bestuur zegt daarop het lidmaatschap op.

Het lid gaat naar de rechter om deze opzegging te laten vernietigen maar verliest de zaak. Wie stelt moet bewijzen. De man moet aantonen of aannemelijk maken dat zijn beschuldigingen waar zijn. Dat kan hij niet. Sterker nog, uit verklaringen van de havenmeester blijkt dat alles keurig verliep. Dan gaat de man ook nog in hoger beroep.

Het gerechtshof zegt dat de niet onderbouwde beschuldigingen te persoonlijk en te ernstig van aard zijn. Daarbij is ook van belang dat de Amer een kleine vereniging is waar mensen voor de gezelligheid komen. Van het bestuur kan in redelijkheid dan ook niet worden verwacht dat zij het lidmaatschap laten voortduren. Het hof laat de beslissing van de rechter in stand: het lid kan vertrekken.

Watersportvereniging de Amer tegen eigen lid. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 21-4-2017

*********

Heb je te maken met een lid dat zich negatief uitlaat over het bestuur? Ga dan niet zonder meer over tot opzegging van het lidmaatschap. In dit geval waren de handelingen van het lid voldoende om het lidmaatschap te beëindigen maar het hangt altijd van de omstandigheden af of dit gerechtvaardigd is. Regelmatig worden opzeggingen weer terug gedraaid door de rechter, vaak met een dwangsom of met een verplichting tot schadevergoeding. Laat daarom de situatie even beoordelen. Dat geeft duidelijkheid over de slagingskans van een opzegging, voorkomt rechtszaken en er zijn ook andere mogelijkheden om het lid tot de orde te roepen.

Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

2016 visitekaartje voorkant

Lees ook:

De 10 meest gemaakte fouten bij opzegging en royement

Fraude door penningmeester. Uitlatingen bestuur in media onrechtmatig?