Ledenadministratie is geen samenwerkingsovereenkomst maar opdracht.

Een overeenkomst voor het verzorgen van de ledenadministratie, incasso en beheer is zo gekocht. Maar hoe kom je er weer vanaf? Dat hangt af van de overeenkomst. Het gerechtshof heeft bepaald dat dit geen samenwerkingsovereenkomst is, maar een overeenkomst van opdracht. En dan pakt een opzegging anders uit.

golfbal

Tussentijdse opzegging

Veel verenigingen besteden hun ledenadministratie, incasso’s en ledenbeheer uit. Er zijn vele bedrijven in de markt die dit voor verenigingen verzorgen en partijen sluiten daarvoor een overeenkomst.

Zo ook Clubgolf, die zijn ledenadministratie liet verzorgen door zo’n bedrijf. De overeenkomst was gesloten voor 2 jaar en over tussentijdse opzegging hadden partijen niets geregeld. Clubgolf was niet tevreden en zegde de overeenkomst tussentijds op.

Vaak wordt dit door partijen gezien als een samenwerkingsovereenkomst. Dit is een algemene overeenkomst waar ook de algemene regels van het verbintenissenrecht op van toepassing zijn. Tussentijdse opzegging is dan alleen mogelijk als partijen dat overeengekomen zijn en moet dan in de overeenkomst staan.

Geen samenwerkingsovereenkomst, maar opdracht

Het gerechtshof heeft nu bepaald dat dit soort dienstverlening geen algemene overeenkomst is, maar een overeenkomst van opdracht, waarvoor specifieke regels gelden. En een opdrachtgever mag een overeenkomst van opdracht altijd opzeggen. Clubgolf mocht de overeenkomst voor de ledenadministratie en ledenbeheer dan ook opzeggen.

Houdt er echter wel rekening mee dat in sommige gevallen evengoed nog een schadevergoeding verschuldigd kan zijn wegens reeds gemaakte kosten of gederfde inkomsten. Zeker als de hoogte van de inkomsten berekend zijn over de gehele looptijd. Daarnaast leent een overeenkomst voor het doen van de ledenadministratie zich niet voor directe beëindiging. Er zullen altijd gegevens overgezet moeten worden en lopende transacties afgehandeld moeten worden. Partijen moeten bij een overeenkomst van opdracht een redelijke opzegtermijn aanhouden om de andere partij gelegenheid te bieden zaken af te ronden. Het hof vond dat in dit geval een termijn van 3 maanden redelijk was. Clubgolf moest het bedrijf dan ook 3 maanden doorbetalen.

Bron:

Clubgolf tegen bedrijf dat ledenadministraties verzorgt, Gerechtshof Den Haag 20-6-2017

Heeft je vereniging een overeenkomst met een dienstverlener en wil je die opzeggen? Laat het contract dan beoordelen zodat je vooraf weet wat de gevolgen zijn. De vereniging is in zulke overeenkomsten altijd opdrachtgever en de vergoedingen die de vereniging moet betalen bij beëindiging kunnen flink oplopen. Maar soms kom je er ook makkelijk vanaf. Veel hangt af van de omstandigheden.

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg