Ontslagen? Voer je verweer op tijd!

Verjaring speelt ook in het verenigingsrecht een rol. Wie geroyeert wordt of ontslagen wordt als bestuurder, moet op tijd aan de bel trekken. Ben je te laat, dan is het besluit definitief.

 

auto3

 

Dat merkte ook een bestuurder van de Historische Auto Ren Club (Harc). De algemene ledenvergadering van Harc had in maart 2012 een bestuurder ontslagen. In maart 2013 heeft algemene vergadering de voormalige bestuurder geroyeerd als lid. De bestuurder stuurt in februari 2016 pas een brief waarin hij zich wil verweren tegen beide besluiten en stapt naar de rechter.

Er zijn diverse manieren om verweer te voeren tegen een besluit van een orgaan van de vereniging. Allereerst had de bestuurder de mogelijkheid om zich schriftelijk te verweren en zich door het bestuur te laten horen. Daarvan heeft hij geen gebruik gemaakt. Daarnaast heeft hij evenmin een beroep gedaan op de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten bij de rechter. Daarvoor staat een termijn van 1 jaar. Als laatste is er de mogelijkheid om een vordering wegens onrechtmatige daad in te stellen. Maar dan geldt ook de klachtplicht. Die luidt:

De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

 Van de bestuurder had dus verwacht mogen worden dat hij zijn bezwaren tegen deze besluiten op korte termijn duidelijk had gemaakt aan Harc. Het staat vast dat de bestuurder direct geïnformeerd is over de besluiten in maart 2012 en maart 2013. Er zijn geen omstandigheden waarom hij niet eerder over de besluiten had kunnen klagen. De rechter is dan ook van oordeel dat de bestuurder zijn recht verspeeld heeft. Het ontslagbesluit en royementsbesluit blijft dan ook in stand en de vorderingen tot schadevergoeding worden afgewezen.

Bron:

ECLI:NL:RBAMS:2017:3768, Rechtbank Amsterdam 21-6-2017, Historische auto ren club tegen eigen voormalige bestuurder

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg