Erelid mag wegens staat van dienst niet uit vereniging worden gezet.

Voor het eerst is een royement vernietigd, omdat het lid een uitstekende staat van dienst had.

judo

 

Twee leden en een trainer van een judovereniging krijgen een woordenwisseling. Er is sprake van onheuse bejegening en schofferen van de trainer. De twee leden veroorzaken onrust en hebben commentaar over de inhoud van de training. Zij worden daarop door het bestuur geschorst en uit het lidmaatschap ontzet.

De rechter oordeelt dat de vereniging onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de leden. Een royement is oneervol. Beide leden hebben een jarenlange en uitstekende staat van dienst binnen de vereniging. Een van de leden is erelid van de vereniging en door de Judobond onderscheiden voor zijn inspanningen. Een enkele woordenwisseling is dan niet voldoende voor een royement.

Kortom, bij een royement moet de zwaarte van de straf in verhouding staan tot de ernst van het gedrag. Dat was volgens de rechter hier niet het geval. Het royementsbesluit werd vernietigd. Dat betekent dat dat de leden weer terug kunnen keren en dat het bestuur verplicht is, deze leden weer toegang te verlenen tot de vereniging.

Buiten het feit dat zo’n procedure de vereniging veel tijd en geld kost, heeft het royement het probleem binnen de vereniging alleen maar groter gemaakt. Want zo’n terugkeer levert uiteraard gevoelige situaties op, die je als bestuur liever wilt voorkomen. Laat daarom het voornemen tot royement toetsen op haalbaarheid voordat je er toe overgaat. Dat kan het bestuur veel ellende besparen en de kosten daarvan wegen niet op tegen die van een procedure.

Bron:

ECLI:NL:GHSHE:2017:2298, Gerechtshof den Bosch 31-5-2017, Judovereniging tegen twee eigen leden

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg