Mag de alv bestuurders meteen ontslaan?

exit

Deze week werd ik benaderd door een bestuurder die op de ledenvergadering plotseling met een voorstel tot ontslag werd geconfronteerd. Enkele leden die het niet eens waren met het beleid dienden ter plekke een voorstel in dat de voorzitter moest vertrekken, hoewel hem weinig te verwijten viel.

Uiteraard waren de tegenstanders goed vertegenwoordigd in de vergadering. Zij waren vooraf al van plan om de bestuurder te ontslaan en hadden zelfs al kandidaten klaarstaan. De groep leden had dit vooraf niet kenbaar gemaakt, want het bestuur kon immers ‘ten alle tijde’ ontslagen worden. Zo staat het in de statuten. Andere leden wisten dus niet dat het ontslag aan de orde zou komen en velen waren niet op de vergadering aanwezig. Kan dat zomaar?

Ten alle tijde is niet altijd meteen

Veel verenigingen hebben in hun statuten staan dat bestuurders ten alle tijde ontslagen kunnen worden. Meestal ligt dat recht bij de alv. Maar dat betekent niet dat de alv bestuurders meteen de deur kan wijzen. Een ontslag is bestraffend bedoeld en schaadt de reputatie van een bestuurder. Er mag dan ook niet lichtzinnig met een ontslag worden omgegaan.

Wanneer wel direct ontslag?

De regel ‘dat de alv een bestuurder ten alle tijde kan ontslaan’ is bedoeld voor als er tijdens de ledenvergadering blijkt dat het bestuur (of een deel daarvan) wanbeleid gevoerd heeft, strafbare feiten heeft gepleegd of andere gedragingen heeft verricht die zó ernstig zijn, dat in redelijkheid van de alv niet verlangd kan worden dat zij de bestuurder in functie laat. Dan is een direct voorstel tot ontslag tijdens de ledenvergadering gerechtvaardigd.

Vooraf bespreken

Meestal is het echter zo dat de alv al wel eerder op de hoogte is van bepaalde feiten. Dan mag in redelijkheid verlangt worden dat zij dit vooraf met het bestuur bespreekt, een extra vergadering houdt of vooraf aangeeft dat dit een agendapunt wordt op de jaarvergadering. Dan gaat het dus over de feiten en het gevoerde beleid zelf en niet over een ontslag. In sommige gevallen dient het bestuur gelegenheid te krijgen zich te verbeteren.

Is de alv vooraf al van plan om tijdens de vergadering het ontslag van een bestuurder aan te kaarten, dan dient dit vooraf ook duidelijk op de agenda te staan. Andere leden moeten immers ook gelegenheid krijgen om zich over het ontslag uit te spreken en het bestuur dient gelegenheid te krijgen om verweer te voeren.

Leden die het niet eens zijn met het gevoerde beleid kunnen het bestuur (en de overige leden) dus niet ‘overvallen’ met een ontslag. Doen zij dat toch, dan kunnen bestuurders hun ontslag bij de rechter ongedaan laten maken. Tevens kan het een goede reden zijn het lidmaatschap van deze leden op te zeggen. Bij de voorzitter liep het met een sisser af, de overige leden in de alv stemden met grote meerderheid tegen het ontslag.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg