Jurist of advocaat voor je vereniging of stichting nodig? Wat is het verschil?

Juristen en advocaten

Verenigingen denken bij juridische vragen al gauw dat zij naar een advocaat moeten. Maar dat is lang niet altijd het geval. Sterker nog, meestal niet zelfs. Wat kan een jurist doen en wanneer is een advocaat noodzakelijk?

rechtershamer

Jurist of advocaat?

Het verschil tussen een jurist en advocaat zit in de opleiding. Een jurist heeft een diploma (Nederlands) recht behaald aan een HBO of universiteit. Als het een master opleiding aan de universiteit betreft mogen deze juristen de titel mr. voeren. Een advocaat heeft eveneens een mr. titel behaald aan de universiteit, en heeft daarna nog een advocatenstage van enkele jaren gedaan bij een advocatenkantoor, om de procespraktijk onder de knie te krijgen.

Wat doet een jurist?

Een jurist kan vaak voorkomen dat je in een procedure belandt. Als je een adviesvraag hebt, of als het probleem zich nog binnen de vereniging afspeelt, kan een jurist je prima ondersteunen:

 • alle vragen over besturen van de vereniging of stichting
 • adviesvragen over de verhouding tussen bestuur, alv en overige organen
 • advies bij interne organisatie van de vereniging
 • advies bij vragen over de juridische kanten van het gekozen beleid
 • opstellen van conceptstatuten
 • opstellen van reglementen
 • opstellen en beoordelen van contracten
 • advies bij toepassen van opzegging, schorsing of royement
 • begeleiding van een beroep
 • begeleiding bij het opleggen van sancties
 • vragen over lidmaatschap
 • vragen over opheffing, fusie of splitsing
 • vragen over gemeente en accommodatie
 • schrijven van juridische brieven
 • schrijven van brieven namens het bestuur
 • mediation

Een jurist mag ook procederen

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt mag een jurist wel degelijk procederen. Maar niet overal. Een jurist kan bijstand verlenen bij:

 • zaken die bij de kantonrechter dienen: alle arbeidsgeschillen, huurgeschillen en alle vorderingen tot 25.000 euro
 • bestuursrechtelijke zaken, dus geschillen met overheid en gemeente of overheidsinstanties, waaronder ook hoorzittingen
 • geschillencommissies
 • tuchtcolleges
 • arbitragecommissies
 • instituten voor alternatieve rechtspraak

Vrijwel altijd is een jurist veel goedkoper dan een advocaat. Veel juristen specialiseren zich ook in een bepaald rechtsgebied. Dat geldt zeker voor arbeidsrecht en huurrecht.

Een advocaat is maar in beperkte gevallen verplicht

Bijstand van een advocaat is verplicht als je gaat procederen in burgerlijke zaken die bij de rechtbank, hof of Hoge Raad dienen. En bij strafzaken krijgen verdachten die geen advocaat kunnen betalen, er een toegevoegd van de overheid. Ook daar spelen juristen om die reden geen rol.

Wil of moet de vereniging gaan procederen in een zuiver verenigingsrechtelijke zaak dan heeft zij wel een advocaat nodig, aangezien dit een burgerlijke zaak is die voor de rechtbank dient. Denk aan kort geding, opzegging, schorsing en royementszaken als het lid naar de rechter gaat, besluiten van bestuur of alv die vernietigd of nietig verklaard moeten worden, lidmaatschapsrechten en plichten, problemen in de verhouding bestuur-alv.

Legal Letters heeft een adviespraktijk

Ik heb zelf uitsluitend een adviespraktijk. Je kunt bij mij terecht voor problemen uit het eerste rijtje. verenigingen die al met een dagvaarding geconfronteerd worden, kunnen beter een andere jurist of advocaat benaderen. Procederen is een vak apart, vraagt om specifieke expertise en komt bij verenigingen maar weinig voor. Mijn expertise is echt gericht op het verenigings- en stichtingenrecht zelf. Wie toch moet procederen heeft in dat geval altijd een advocaat nodig, maar als je in een eerder stadium al een jurist inschakelt, heb je die advocaat meestal niet meer nodig.

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht en stichtingenrecht

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg

Heb je ook een vraag? Stuur een bericht.