Mag een minderjarige bestuurder zijn van een vereniging of stichting?

the-ball-3640769_1920

Een basketbalvereniging vroeg mij of een minderjarige bestuurder kan zijn van de vereniging. Zij hadden een jonge kandidaat van 17 jaar oud en wilden hem de kans wel geven om te snuffelen aan het bestuurlijke werk. Maar kan dat ook?

Minderjarige bestuurders

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht mag een verenigingsbestuurder minderjarig zijn. Personen onder de 18 jaar kunnen zich dus verkiesbaar stellen en gekozen worden.  Bekijk echter wel eerst de statuten van de vereniging of stichting, want vaak wordt daar bepaald dat een bestuurder meerderjarig moet zijn. In dat geval kan een minderjarige geen bestuurder worden of moet er een statutenwijziging plaatsvinden.

De verwarring ontstaat met de handelingsonbekwaamheid. In het verbintenissenrecht worden minderjarigen wegens handelingsonbekwaamheid beschermd tegen rechtshandelingen die zij verrichten. Een afgesloten contract kan dan door ouders in bepaalde gevallen weer ongedaan worden gemaakt. Deze bescherming ontbreekt in het verenigingsrecht. Contracten die de jongere voor de vereniging afsluit, kunnen dus door ouders niet meer ongedaan worden gemaakt, de vereniging is er aan gebonden.

Verantwoordelijkheden aankunnen

Een vraag die het bestuur zich moet stellen is of de minderjarige de verantwoordelijkheid van een bestuursfunctie kan dragen. Toestemming van de ouders is dan ook zeker gewenst. Een en ander hangt natuurlijk erg af van de persoonlijkheid van de jongere, of de situatie in de vereniging stabiel is of dat er veel pittige zaken spelen die bestuurlijke ervaring vereisen, en de verantwoordelijkheden die het bestuur heeft. Anderzijds kan een bestuursfunctie voor een jongere een zeer goede aanvulling zijn op zijn ervaring, geeft het voor de vereniging vaak de broodnodige verjonging in het bestuur, en wordt de binding met jeugd- en jongerenleden vaak groter. Meestal betreft het ook 16 of 17-jarigen, die binnen twee jaar toch meerderjarig worden.

Het hangt dus erg van de omstandigheden af of een jongere in het bestuur geschikt is voor de taak. In een kleine, lokale en stabiele vereniging waar voldoende andere bestuurders zijn met ervaring, kan de keuze voor een jongere best een goede aanvulling zijn.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg