Bestuurder, neem geen advies aan van juristen uit een ander rechtsgebied!

question-marks-2215_640

Als bestuurder is het logisch dat u bij juridische vragen eerst uw eigen netwerk raadpleegt. Zit er wellicht een jurist of advocaat in het ledenbestand? Dat is handig! Menig bestuurder meent dat hij zo goed bezig is. Maar vaak pakt het verkeerd uit en brengt het de vereniging in grote problemen.

Schoenmaker blijf bij je leest

Bestuurders moeten zich realiseren dat verenigingsrecht en stichtingenrecht een apart vakgebied is. Een vakgebied, dat bij juridische opleidingen niet of maar heel summier aan bod komt. De gemiddelde jurist of advocaat heeft dan ook geen of onvoldoende kennis van verenigingsrecht.

Voorbeelden zijn er genoeg. Zo bleek bij een beroepsvereniging dat de beroepscommissie niet bevoegd was en hun besluiten nietig. Toen ik dat aan de bestuurder vertelde was het antwoord: “Er zit zelfs een griffier van het hof in onze beroepscommissie, hoe kan het dan zo mis gaan?” En bij een andere vereniging had het bestuur een advocaat uit het eigen netwerk geraadpleegd die verkeerd advies gaf. Het bestuur stond bij de ledenvergadering in zijn hemd toen zij rechten meende te hebben die zij niet had.

Het omgekeerde komt ook voor: dat advocaten (meestal zelf lid) het bestuur plichten oplegt die zij niet hebben om zo het verenigingsbeleid naar de hand van de leden te zetten. Ook komt het regelmatig voor dat leden naar de rechter stappen en dat het bestuur een pittige advocatenbrief ontvangt. Daar zijn zij vaak van onder de indruk. Maar als ik hem doorlees, blijken er vaak zaken in te staan die niet kloppen of wordt er gedreigd met iets dat helemaal niet kan. De onbekendheid met het verenigingsrecht brengt met zich mee dat advocaten hier fouten in maken en de brief vaak niet meer is dan een potje blufpoker.

Juristen en advocaten zullen normaal gesproken niet snel gaan adviseren buiten hun eigen expertise vanwege de juridische aansprakelijkheid. Dan verwijzen zij naar een collega die er meer van weet. Maar vreemd genoeg adviseren juristen wel verenigingsbestuurders als die met een vraag komen aanzetten. Die stellen hen toch niet aansprakelijk en ach, men wil de vereniging wel even op weg helpen. Dat kan toch weinig kwaad?

Gevolgen van verkeerd advies

Verkeerd uitgevoerde royementen, opzeggingen die op de verkeerde grondslag zijn gebaseerd, fouten in statuten en reglementen, onjuiste manier van handelen door het bestuur, beslissingen die door de verkeerde organen worden genomen. Ik kom veel tegen. Dan moeten fouten weer hersteld worden, royementen weer ingetrokken, of de rechter vernietigd zulke besluiten. Leden moeten weer terug genomen worden, soms zelfs onder dreiging van een dwangsom en de vereniging zelf is altijd aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaakt heeft. Nog afgezien van de onrust die het veroorzaakt, want ga leden maar eens uitleggen dat u een opzegging of royement weer moet intrekken of dat het bestuur verkeerd gehandeld heeft.

‘Had ik dat maar geweten. Het zou veel ellende bespaard hebben’

Heeft u een vraag, stel deze dan ook aan iemand die kennis heeft van het verenigingsrecht. Uiteraard ben ik hierin de slager die zijn eigen vlees keurt, maar het voorkomt veel ellende. Ik hoor bestuurders vaak verzuchten: ‘dat heeft nooit iemand tegen mij verteld. Had ik dat maar eerder geweten. Dan had er veel onrust in de vereniging voorkomen kunnen worden, en het zou mijzelf ook veel werk en ellende bespaard hebben.’

mr. Marjo Vink

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg