Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied

Een goed begin is het halve werk

Als bestuurder is het logisch dat je bij juridische vragen eerst je eigen netwerk raadpleegt. Zit er wellicht een jurist of advocaat in het ledenbestand? Dat is handig! Menig bestuurder meent dat hij zo goed bezig is. Maar vaak pakt het verkeerd uit en brengt het de vereniging in grote problemen.

Screenshot-2017-12-2 Gratis afbeelding op Pixabay - Verkeersbord, Aandacht

Schoenmaker blijf bij je leest

Bestuurders moeten zich realiseren dat verenigingsrecht en stichtingenrecht een apart vakgebied is. Een vakgebied, dat bij juridische opleidingen niet of maar heel summier aan bod komt. De gemiddelde jurist of advocaat heeft dan ook geen of onvoldoende kennis van verenigingsrecht.

Voorbeelden zijn er genoeg. Zo bleek bij een beroepsvereniging dat de beroepscommissie niet bevoegd was en hun besluit nietig. Toen ik dat aan de bestuurder vertelde was het antwoord: “Er zit zelfs een griffier van het hof in onze beroepscommissie, hoe kan het dan zo mis gaan?” En bij een andere vereniging stond het bestuur bij de ledenvergadering in zijn hemd toen zij rechten meende te hebben die zij niet had. Het bestuur had een advocaat uit haar eigen netwerk geraadpleegd die het bestuur in het gelijk stelde. Het omgekeerde komt ook voor: dat advocaten het bestuur plichten oplegt die zij niet hebben.

Gevolgen van verkeerd advies

Gevolg is dat royementen nietig zijn, of ten minste vernietigd kunnen worden. Dat opzeggingen niet rechtsgeldig zijn. Dat deze leden vaak weer teruggenomen moeten worden en er dwangsommen worden opgelegd. Dat er procedurefouten worden gemaakt. Dat bestuurders besluiten nemen die onbehoorlijk zijn en schade kunnen toebrengen. Dat bestuurders of de vereniging aansprakelijk zijn omdat zij verkeerd handelen of tegenstrijdige besluiten nemen. Ik kom veel tegen.

‘Had ik dat maar geweten. Het zou veel ellende bespaard hebben’

Heb je een vraag, stel deze dan ook aan iemand die kennis heeft van het verenigingsrecht. Uiteraard ben ik hierin de slager die zijn eigen vlees keurt, maar het voorkomt veel ellende. Ik hoor bestuurders vaak verzuchten: ‘dat heeft nooit iemand tegen mij verteld. Had ik dat maar eerder geweten. Dan had er veel onrust in de vereniging voorkomen kunnen worden, en het zou mijzelf ook veel werk en ellende bespaard hebben.’

mr. Marjo Vink

marjo@legalletters.nl

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg

 

 

 

Heb je een vraag? Stuur mij een bericht. Ik behandel zowel korte vragen als lange begeleidingstrajecten voor verenigingsondersteuning.