Samenwerking met vereniging eindigt. Hebben leden rechten?

Verenigingen sluiten contracten met bedrijven. Als die samenwerking eindigt kun je daar als lid nadelen van ondervinden. Maar kun je als lid daar iets tegen doen?

Screenshot-2018-1-8 Gratis afbeelding op Pixabay - Chain, Keten Link, Verbinding

Overeenkomst met vereniging

Een praktijkvoorbeeld. Een groep veehouders richt een vereniging op. De vereniging gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met een bedrijf voor de bouw van machines. De samenwerking loopt vast, het bedrijf laat weten de machines niet meer te bouwen omdat het niet rendabel is. Een aantal leden is het daar niet mee eens en vordert dat het bedrijf de machines alsnog bouwt.

Maar kunnen leden wel rechten ontlenen aan een overeenkomst die het bedrijf met de vereniging heeft gesloten? Het gerechtshof stelt vast dat dat in dit geval niet kan. De overeenkomst is gesloten met de vereniging. De individuele leden zelf zijn in dit geval geen partij bij die overeenkomst. De schakel tussen de leden en het bedrijf ontbreekt.

Soms hebben leden wel rechten

Leden kunnen echter wel partij zijn bij een overeenkomst. Dan staan er bepalingen in de overeenkomst die op derden betrekking hebben. Zowel de vereniging als de leden zijn dan partij, en is er een schakel tussen de leden, de vereniging en het bedrijf. De verplichtingen over en weer gelden dan voor alle partijen. Het hangt dus altijd af van wat er in de overeenkomst staat, of leden eigen rechten hebben.

Een verenigingscontract is geen ledencontract

Let op dat een contract met een vereniging wat anders is dan een ledencontract. Wil je rechten voor leden bedingen bij een bedrijf of verplichtingen opleggen aan leden bij een bedrijf, dan moet de vereniging een ledenovereenkomst afsluiten, waarbij zowel de vereniging als de leden altijd partij zijn. Het is dus een meerpartijenoverenekomst met een derdenbeding. Vaak is het dan de bedoeling dat de vereniging niet betrokken wil raken in de rechtsverhouding tussen lid en bedrijf. Omdat dit goed geregeld moet worden is het niet aan te raden om dergelijke overeenkomsten zelf op te gaan stellen als er geen juridische kennis aanwezig is.

Bron:

ECLI:NL:GHSHE:2018:29

Heb je zelf een vraag over een samenwerking van de vereniging met derden of wil je graag een ledenovereenkomst laten opstellen of beoordelen? Stel je vraag gerust.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-visitekaartje-voorkant3.jpg