De ene schorsing is de andere niet

exit

Er wordt nogal wat aangemodderd met schorsingen. Dat komt grotendeels door de emoties die er ongetwijfeld meespelen én door gebrek aan kennis. Het begint er al mee dat de meeste bestuurders niet weten dat er in een vereniging drie typen schorsing kunnen zijn en soms wel vier.

De wedstrijdschorsing

Bij sportverenigingen zie je vaak de wedstrijdschorsing in het sanctiepakket, als er een overtreding is begaan. Vaak opgelegd door een tuchtcommissie. Zo’n schorsing en de regels die daarbij horen, komen voort uit een wedstrijdreglement of een tuchtreglement.

Wettelijke schorsing

De wettelijke schorsing hangt samen met een royement (ontzetting). Een lid dat geroyeerd wordt, heeft het recht om in beroep te gaan binnen de vereniging. Wil hij dat, dan is hij vanaf het moment dat hij de royementsbrief ontvangen heeft tot aan de zitting in beroep geschorst en kan hij zijn lidmaatschapsrechten niet meer uitoefenen, behalve dan zijn recht om in beroep te gaan.

Statutaire schorsing

De statutaire schorsing is bedoeld om een lid tijdelijk te weren uit de vereniging. Hier hangt altijd een termijn aan vast, het lidmaatschap wordt niet opgezegd.

schorsing van bestuurder

Het schorsen van een bestuurder gebeurt doorgaans door de alv, meestal om een bestuurder tijdelijk te weren uit de vereniging in onderzoek of een ontslag haalbaar is. Bestuurders kunnen namelijk niet zomaar ad hoc ontslagen worden, daar moet een goede reden voor zijn. Voor bestuurders gelden andere wettelijke en statutaire regels dan voor leden. Zij hebben ook een andere positie dan een lid.

Bezint eer ge begint

Elke schorsing heeft zijn eigen regels. Daar worden door bestuurders vaak fouten mee gemaakt. Dat kan de vereniging duur komen te staan. Een schorsing is een zwaar middel en veel leden ervaren daar nadelige gevolgen van. De kans bestaat dat (bestuurs)leden naar de rechter gaan. De vereniging dient dan ook de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Doet het bestuur dat niet, dan is de kans groot dat een schorsingsbesluit vernietigd wordt en dat de vereniging aansprakelijk is voor de schade. Ook wordt wel een dwangsom opgelegd, als de vereniging het lid niet toelaat tot de vereniging. Kortom, bezint eer ge begint en dat start al met het toepassen van de juiste schorsing.

mr. Marjo Vink