Kan een lid een bestuursbesluit vernietigen?

foster-city-4145661_1920

Het gebeurde deze week twee keer. Dat een advocaat namens een lid een bestuursbesluit vernietigde. De eerste bij een roeivereniging, de tweede bij een beroepsvereniging. Vrijwel altijd betreft het vernietiging van een opzeggingsbesluit of royementsbesluit. Bestuurders krijgen het heet van zo’n brief. Begrijpelijk want zo’n advocatenbrief maakt wel indruk. Maar kan een advocaat zomaar een bestuursbesluit vernietigen?

Vernietiging

Opzeggings- of royementsbesluiten van het bestuur zijn in een aantal gevallen vernietigbaar. Bij vernietiging wordt een bestuursbesluit niet rechtsgeldig verklaard. Het besluit wordt dus ongedaan gemaakt, en de oude situatie herleeft weer. Dat betekent ook dat eventuele schade die door het opzeggings- of royementsbesluit is ontstaan, vergoed moet worden door de vereniging. Terecht dus dat bestuurders een vernietiging vrezen. In dat geval is de vereniging aansprakelijk voor schade én moeten zij het lid weer terugnemen.

Een van de gronden waarop bij vernietiging het meeste beroep wordt gedaan is ‘strijd met de redelijkheid en billijkheid’. Wat redelijk en billijk is hangt altijd af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Omstandigheden

Over die omstandigheden van het geval zullen partijen (vereniging en lid) altijd verschillend denken, anders was er geen conflict. Het zou dan ook vreemd zijn als een lid of diens advocaat uit eigen beweging een bestuursbesluit kan vernietigen puur omdat hij het niet eens is met het besluit. En dat kan ook niet. Alle advocatenbrieven ten spijt. Noch een lid, noch diens advocaat kan een bestuursbesluit vernietigen en ongeldig verklaren. Daarvoor zullen ze naar de rechter moeten.

Ik verbaas mij er vaak over dat advocaten zulke zaken toch schrijven. Geregeld blijkt dat onwetendheid te zijn. Verenigingsrecht is een specialisme en veel advocaten zijn daar niet in thuis. Vaak is het ook een potje blufpoker om het bestuur angst aan te jagen, in de hoop dat het bestuur erin tuint en het besluit weer intrekt. Netjes is het niet, om bestuurders tot iets aan te zetten op grond van onjuiste juridische beweringen, maar niet geschoten is altijd mis schijnt dan het motto te zijn. Als het resultaat oplevert, is blijkbaar veel geoorloofd. Men kan zich immers altijd nog terugtrekken. Het bestuur moet dan maar verweer voeren en dat is voor de gemiddelde bestuurder, die leek is op juridisch gebied niet haalbaar. Dan heb je als bestuur toch een jurist nodig.

Verweer

Mocht je als bestuur zo’n ‘vernietiging’ meemaken, neem dan even contact op om de brief te laten controleren of het wel juist is wat er gezegd wordt en om een verweerbrief te laten schrijven. Ga in geen geval een nieuw besluit nemen zonder juridisch advies want daarmee werkt het bestuur zichzelf vaak in de problemen. Leg de brief ook niet zomaar naast je neer. Het is belangrijk om verweer te voeren met daarin de juiste juridische gronden. Vrijwel altijd binden advocaten in als ze een goede verweerbrief krijgen en voorkom je een procedure. Maar als het lid toch een kort geding start, moeten zij de verweergronden van de tegenpartij eveneens aanvoeren. Staan daar de juiste argumenten in met verwijzing naar rechtspraak, dan is de zaak al half gewonnen.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-legalletters-logo-klein2.jpg