Tot hoever reiken de verenigingsregels?

sport2Zelfs de grootste sportvereniging ter wereld maakt wel eens een juridisch foutje. Vandaag werd bekend dat het CAS de levenslange schorsing van Vitaly Mutko door het IOC van tafel heeft geveegd. Mutko wordt verondersteld betrokken te zijn geweest bij de dopingschandalen van Sochi. Reden van de afwijzing? Er bestond ten tijde van de (vermeende) overtredingen van Mutko geen juridische relatie tussen hem en en IOC. Ik stond enigszins verbaasd van deze misser. Want dit is basiskennis verenigingsrecht waarvan je toch mag veronderstellen dat ’s werelds hoogste sportorgaan daar wel van op de hoogte is. In deze zaak stond de vraag centraal: Tot hoever reikt de rechtsmacht van een vereniging? En dat is een vraag die ook voor Nederlandse verenigingen nog wel eens voor problemen zorgt.

De juridische grondslag tussen een vereniging en haar leden is het lidmaatschap. Met het aangaan van een lidmaatschap verklaart een lid zich akkoord met de verenigingsregels, zijnde de wet, statuten, reglementen, besluiten en gewoonten van de vereniging. Staan er straf- en tuchtprocedures en maatregelen in die regels, dan zijn de betrokkenen daar eveneens aan gebonden. Daaruit volgt ook dat verenigingen alleen strafmaatregelen kunnen opleggen aan de eigen leden en niet aan derden. Zijn er derden die zich aan wangedrag schuldig maken, dan kan hooguit een vordering op grond van onrechtmatige daad ingesteld worden, personen kunnen geweerd worden van het verenigingsterrein of er kan aangifte gedaan worden, waarna het gewone strafrecht in beeld komt. Maar het verenigingsrecht is dan niet van toepassing, er bestaat immers geen juridische relatie tussen de derde en de vereniging. De vereniging kan dus ook geen strafmaatregelen zoals een schorsing opleggen aan derden.

En dat is nu precies wat het IOC wel heeft gedaan, een levenslange schorsing zonder dat er een juridische relatie bestond tussen Mutko en het IOC. Het Russisch Olympisch Comité is lid en dus gebonden aan de IOC regels. Maar Mutko had destijds geen formele relatie met het Russisch Olympisch Comité en is dan niet gebonden aan die regels.

Een IOC woordvoerder benadrukte dat de uitsluiting van de Olympische Spelen wel van kracht blijft. Dat klopt dan weer wel. Je mag als vereniging uiteraard zelf bepalen wie je wel of niet toelaat tot je evenement. Zoals hierboven al gezegd: je kunt zo’n derde weren van je verenigingsterrein. Maar daar is geen schorsing voor nodig.

Ik wil hier verder in het midden laten of Mutko wel of niet betrokken is geweest bij de dopingschandalen. Het gaat erom dat een vereniging geen rechtsmacht heeft buiten haar eigen vereniging. Dat wil bij Nederlandse verenigingen nog wel eens tot problemen leiden met vrijwilligers die wel werken bij de vereniging, maar die geen lid zijn. Formeel heeft het bestuur dan geen zeggenschap over deze mensen, de verenigingsregels zijn op hen niet van toepassing. Onwetend hanteren veel bestuurders daarmee een tweesporenbeleid dat kan leiden tot fouten. Wil je dat de regels binnen de vereniging voor iedereen hetzelfde zijn, dan zullen deze vrijwilligers lid gemaakt moeten worden. Om die reden geven veel verenigingen hun vrijwilligers die uitsluitend werken maar geen gebruik maken van ledenactiviteiten een gratis lidmaatschap. Dat is ook zeker aan te raden zodat je bestuurlijk maatregelen kunt nemen als het misgaat én de regels zijn dan voor iedereen binnen de vereniging hetzelfde. Bovendien zijn deze vrijwilligers dan ook verzekerd als je voor je leden een verzekering hebt afgesloten. Kijk er nog eens goed naar binnen uw eigen vereniging, zodat een misser zoals bij het IOC voorkomen wordt.

bron:

https://www.insidethegames.biz/articles/1081926/doping

mr. Marjo Vink

cropped-2016-legalletters-logo-klein2.jpg