Een lidmaatschap delen, kan dat?

face-1370956_1920

Duo-lidmaatschap

Een landelijke belangenvereniging voor porseleinverzamelaars  kwam bij mij omdat zij in haar maag zat met het lidmaatschap van een van haar leden en daarmee haar benoeming als bestuurder. De advocaat van een deze bestuurder beweerde namelijk dat de vereniging een duo-lidmaatschap kende.

Dat euvel heb ik snel kunnen weerleggen. Maar het komt wel voor, een duo-lidmaatschap. In theorie kan het, maar in de praktijk levert het problemen op. Mijn mening is dan ook: het kan niet.

‘Halve’ leden

Zo mis je de contributie van de tweede persoon. Maar dat zal bij de keuze voor een duo-lidmaatschap al wel ingecalculeerd zijn. Echt vervelend wordt het als je nakoming van verplichtingen gaat vorderen of als een lid wegens grensoverschrijdend gedrag een sanctie of maatregel krijgt opgelegd. Want opzegging of schorsing van de één, betekent ook automatisch opzegging of schorsing van de ander. Daarbij geldt dat het bij sancties en maatregelen altijd om persoonlijke gedragingen van het lid zelf moet gaan. Dat is dan bij een van de twee niet het geval. Dat is een reden voor vernietiging van het besluit want het ene lid kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van een ander. Zolang iedereen zich netjes houdt aan de regels zal het allemaal wel goed gaan, maar als dat niet zo is, kun je met een ‘half lid’ maar weinig aanvangen.

Ook ontstaan er geregeld problemen bij de toegang tot de vergadering en het stemmen. In de praktijk leidt dat vaak tot fouten wat invloed kan hebben op de rechtsgeldigheid van de besluitvorming. Heeft de vereniging een duo-lidmaatschap in haar statuten staan? Dan haalt ze dat er beter uit. Ook dat leidt vaak tot fouten, zowel in de uitvoering van het verenigingsbeleid als ook in de statuten zelf. Bovendien zijn er andere mogelijkheden die beter passen om mensen bij de vereniging te betrekken.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-legalletters-logo-klein2.jpg