Een lidmaatschap delen, kan dat?

face-1370956_1920

Met z’n tweeën een lidmaatschap delen. Kan dat? Tja, dat is maar hoe je het bekijkt. In theorie kan het, maar in de praktijk levert het vaak problemen op voor de vereniging. Mijn mening is dan ook: het kan niet.

Duo-lidmaatschap

Sommige verenigingen (of hun leden) menen dat zij een duo-lidmaatschap hebben terwijl dat niet zo is. Een verenigingsbestuur kwam bij mij omdat zij in haar maag zat met de benoeming van een van haar bestuurders. Ten tijde van de benoeming was zij geen lid van de vereniging hoewel dat in de statuten wel verplicht was gesteld. Het bestuur was dan ook van mening dat haar benoeming niet rechtsgeldig was. De betreffende bestuurder beweerde van wel en stapte naar een advocaat. Die schreef in een brief vervolgens dat de benoeming wel rechtsgeldig was, want haar echtgenoot was lid. Het zou hier een duo-lidmaatschap betreffen zoals dat in de vereniging gebruikelijk was.

Die vlieger ging niet op. De statuten waren er helder over: het lidmaatschap was persoonlijk. Niks duo. Niks gebruikelijk. Niet bij de bestuurders, niet bij de leden. De benoeming was dus inderdaad in strijd met de statuten.

De theorie

Art. 2:34 BW zegt: Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, tenzij de statuten anders bepalen. Hieruit blijkt dat in de statuten een andere regeling kan worden vastgelegd. In theorie is het dus mogelijk om een lidmaatschap te delen met z’n tweeën, maar het lidmaatschap zelf is altijd ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten en plichten gelden dan gezamenlijk jegens de twee personen. Het is aan hen onderling uit te maken hoe zij hieraan gaan voldoen.

De praktijk

Toch levert dit problemen op voor de vereniging. Ten eerste mis je de contributie van de tweede persoon. Maar dat zal bij de keuze voor een duo-lidmaatschap al wel ingecalculeerd zijn. De problemen ontstaan wanneer je nakoming van verplichtingen wilt gaan vorderen en vooral als een lid wegens grensoverschrijdend gedrag of niet nakoming een sanctie of maatregel krijgt opgelegd zoals uitsluiting van verenigingsactiviteiten, opzegging, schorsing of royement of andere maatregelen als de vereniging die heeft. Want opzegging of schorsing van de één, betekent ook automatisch opzegging of schorsing van de ander. Daarbij geldt dat het bij sancties en maatregelen altijd om persoonlijke gedragingen van het lid zelf moet gaan. Dat is dan bij een van de twee niet het geval. Wordt de sanctie of maatregel vervolgens bij de rechter aangevochten, dan kan dit besluit vernietigd worden omdat hier een van de twee onredelijk benadeeld is. Kortom, een sanctie of maatregel kan moeilijk uitgevoerd worden bij een duo-lidmaatschap en dat betekent dat de vereniging weinig mogelijkheden heeft als een van de twee zich niet gedraagt. Zolang iedereen zich netjes houdt aan de regels zal het allemaal wel goed gaan, maar als dat niet zo is, kun je met een ‘half lid’ maar weinig aanvangen.

Heeft de vereniging een duo-lidmaatschap in haar statuten staan en zijn daar discussies over? Vraag dan advies, want fouten door het bestuur zijn dan gauw gemaakt en dat wordt de vereniging altijd aangerekend. Voor de toekomst is het dan waarschijnlijk beter om het duo-lidmaatschap er uit te gaan halen. Er zijn namelijk andere mogelijkheden om die tweede persoon toch bij de vereniging te betrekken en waarbij rechten en plichten van leden toekomen aan één persoon.

mr. Marjo Vink

cropped-2016-legalletters-logo-klein2.jpg