De alv is niet de hoogste macht in de vereniging

hierarchy-261985_1920

De woorden van Meijers

Deze week had ik een gesprek met een verenigingsadviseur van een gemeente. Ik merk vaak dat zij op management- en beleidsniveau heel goed weten hoe zij verenigingen vooruit kunnen helpen, maar dat de juridische basiskennis over verenigingsrecht toch vaak ontbreekt. Zo vertelde deze verenigingsadviseur “….. en dat kan niet, want de alv is de hoogste macht in de vereniging”. Dan begint het bij mij te jeuken. Ook op menige (niet-juridische) website staat dit vermeld. Toch is dat niet zo. De woorden van Eduard Meijers, grondlegger van het huidige Burgerlijk Wetboek worden door velen verkeerd uitgelegd en ook de Hoge Raad heeft lang geleden al bepaald dat de alv niet de hoogste macht is. Voor juristen en juridische auteurs is dat dan ook al lang duidelijk. Nu de rest van Nederland nog.

Restbevoegdheid

In de wet staat dat aan de alv alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. In de parlementaire geschiedenis schreef Eduard Meijers dat de alv door deze restbevoegdheid het hoogste orgaan was in de vereniging en dat woord is in het spraakgebruik blijkbaar verdwenen. Maar omgekeerd gezegd betekent dat dus dat alle bevoegdheden die wel bij wet of statuten bij een orgaan zijn neergelegd, dus niet toekomen aan de alv.

Forumbankarrest

Dat is lang geleden ook in de rechtspraak bepaald. Al in 1955 oordeelde de Hoge Raad in het bekende Forumbankarrest dat de algemene vergadering van een NV geen bindende instructies kan geven aan de directie over onderwerpen die tot bevoegdheid van de directie behoren. De alv is niet bevoegd opdrachten te geven aan de directie en de directie is niet ondergeschikt aan de alv. Hetzelfde geldt voor verenigingen.

Gelijkwaardig

Het komt er dus op neer dat het bestuur en de alv gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ieder heeft zijn eigen bevoegdheden en rechten die naast elkaar bestaan. Een hoogste macht is er niet, wel een gezamenlijke macht. En dat is prima. Uitgangspunt in de vereniging is toch nog altijd dat men er samen wat moois van wil maken.

mr. Marjo Vink

2016 legalletters logo klein2