Corona en contributie

corona-4893276_1920

Tja. Dan ligt je vereniging ineens stil. Geen activiteiten, geen vergaderingen, geen trainingen. Menig lid meent dan dat hij de contributie ook niet verschuldigd is of deze terug kan vorderen. Maar dat is niet zo.

Lidmaatschap versus overeenkomst

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Dat ligt anders bij een stichting of een sportschool. Zij kennen geen contributie en ook geen lidmaatschap, hoewel zij in de praktijk vaak (onterecht) menen dat daar wel sprake van is. Dat kan voor de nodige problemen zorgen, want een stichting mag geen leden hebben. Heeft een stichting dat wel, dan is actie vereist. Een stichting mag namelijk geen verkapte vereniging zijn of omgekeerd, het is een reden voor ontbinding en kan invloed hebben op de bestuurdersaansprakelijkheid. Sportscholen en stichtingen werken met een overeenkomst. Dan bestaan er wel wederkerige rechten en plichten en is het zaak om deze duidelijk op schrift te hebben en overmachtsituaties uit te sluiten.

Contributie tijdelijk stoppen

Iets anders is als de vereniging in overleg met de leden stopt met de contributie inning. Dat is mogelijk, maar kijk in de statuten wie dat besluit moet nemen. Meestal is dat niet het bestuur maar de alv. Dan kan dat besluit pas na opheffing van de corona-maatregelen genomen worden, waarbij de alv wel moet bedenken dat de kosten gewoon doorgaan. De alv dient de belangen van de vereniging in het oog te houden en strikt genomen is een contributieverlaging niet in het belang van de vereniging maar in het belang van de leden persoonlijk.

Andere vragen rondom Corona zoals vergaderen in tijden van crisis kun je stellen tijdens een webinar dat ik komende weken organiseer.

2 en 9 april: Webinar corona en verenigingsrecht

mr. Marjo Vink

cropped-2016-legalletters-logo-klein2.jpg