De digitale ledenvergadering komt eraan

mac-4141011_1920

Digitaal vergaderen straks mogelijk

Er komt een spoedwet die digitaal vergaderen voor de alv (tijdelijk) mogelijk maakt. Zo wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen kunnen al digitaal plaatsvinden tenzij de statuten dat verbieden.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Nog even wachten dus totdat de spoedwet is aangenomen.

Bron:

Spoedwet besluitvorming

Er is een update over de digitale alv:

Tijdelijke wet Covid-19 voor digitale alv

mr. Marjo Vink

2016 legalletters logo klein2