Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied

Een goed begin is het halve werk

Als bestuurder is het logisch dat je bij juridische vragen eerst je eigen netwerk raadpleegt. Zit er wellicht een jurist of advocaat in het ledenbestand? Dat is handig! Menig bestuurder meent dat hij zo goed bezig is. Maar vaak pakt het verkeerd uit en brengt het de vereniging in grote problemen.

Screenshot-2017-12-2 Gratis afbeelding op Pixabay - Verkeersbord, Aandacht

Lees verder “Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied”

Jurist of advocaat voor je vereniging of stichting nodig? Wat is het verschil?

Juristen en advocaten

Verenigingen denken bij juridische vragen al gauw dat zij naar een advocaat moeten. Maar dat is lang niet altijd het geval. Sterker nog, meestal niet zelfs. Wat kan een jurist doen en wanneer is een advocaat noodzakelijk?

rechtershamer

Lees verder “Jurist of advocaat voor je vereniging of stichting nodig? Wat is het verschil?”

Opzegging onredelijk als lid geen beroep bij alv wil?

Opgezegd lid krijgt mede door zijn eigen handelswijze geen beroep bij de alv. Het bestuursbesluit is rechtsgeldig genomen. Kan hij het besluit bij de rechter vernietigen wegens strijd met redelijkheid en billijkheid?

Datum uitspraak 03-08-2016

ECLI:NL:RBOVE:2016:3113

Fietscrossvereniging D.V.O. zegt het lidmaatschap van lid X op wegens onbehoorlijk gedrag. Hij heeft een maand de tijd om in beroep te gaan. X schrijft een brief, die het bestuur enkele dagen ná verloop van de maand ontvangt. Hij laat weten dat hij het bestuur sommeert om het besluit terug te draaien en dat zijn brief als een beroepsschrift moet worden aangemerkt. Het bestuur schrijft geen ALV uit. Door allerlei omstandigheden blijft dit ook achterwege. X stapt naar de rechter om het besluit te laten vernietigen.

De brief van X was te laat. De rechtbank ziet geen reden waarom X het beroep niet eerder had kunnen instellen. Toen het bestuur na ontvangst van de brief geen ALV uitschreef, heeft X evenmin gereageerd. Het besluit is genomen door een bevoegd bestuur en binnen de grenzen van de statuten, zodat het besluit rechtsgeldig genomen is. X heeft zelf ook verklaard dat hij niet verwachtte dat een meerderheid van de ALV zich tegen het besluit zou keren. Er is dus geen ALV uitgeschreven, maar dat heeft hoofdzakelijk te maken met de handelswijze van X en dat maakt het bestuursbesluit op zichzelf niet ongeldig.

Vraag is of het besluit vernietigbaar is op grond van redelijkheid en billijkheid. De rechtbank oordeelt dat, nu het bestuur rechtsgeldig heeft besloten en de ledenvergadering achterwege is gebleven, van een evidente strijd met redelijkheid en billijkheid sprake moet zijn om toch in het concrete geval te vernietigen. Daarvan is echter op grond van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld in het onderhavige geval niet gebleken.

*******************

Bij situaties van opzegging, schorsing en royement moet het bestuur zorgvuldig handelen. Anders loopt de vereniging het risico dat een lid weer terug mag keren. Er zijn in de rechtspraak algemene zorgvuldigheidsnormen aangenomen. Toch hangt veel af van de omstandigheden van het geval. Juist bij grensoverschrijdend gedrag is een individueel advies vaak essentieel omdat elk geval anders is. Heeft u als bestuur ruggespraak nodig bij grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact met me op. Dan bekijken we samen wat in uw geval de beste aanpak is.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht.

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

 

 

Beroepscommissie niet in statuten, uitspraak royement ongeldig.

Het instellen van een beroepscommissie die een royement moet beoordelen in plaats van de alv, kan alleen als de statuten dat mogelijk maken. Een beroepscommissie ingesteld bij huishoudelijk reglement is in strijd met art. 35 lid 4 BW.

Vereniging voor Wildbeheer tegen eigen lid.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4563

Een lid van een Vereniging voor wildbeheer wordt geroyeerd omdat hij het concurrentiebeding van de vereniging geschonden heeft. Hij stelt beroep in bij de alv. Het bestuur wil zorgvuldig handelen en meent dat dit het beste door een beroepscommissie kan gebeuren. De alv besluit dan, op voorstel van het bestuur, om het huishoudelijk reglement zo te wijzigen dat er een beroepscommissie is die besluit namens de alv over het beroep. De beroepscommissie wijst het beroep af. De rechter vindt dat het het besluit van de alv tot instellen van de beroepscommissie in strijd is met de wet en dus nietig is. Volgens artikel 2:35 lid 4 BW dient het beroep bij de alv gehouden te worden, tenzij iets anders bepaald is in de statuten en niet in een huishoudelijk reglement. De uitspraak van de beroepscommissie is daarmee als besluit ongeldig, volgens de rechter.

De rechter geeft vervolgens aan dat het wettelijk voorgeschreven interne beroep dus nog niet heeft plaatsgevonden. Het lid kan zich daarom nog niet tot de rechter wenden om het ontzettingsbesluit zelf te laten toetsen. De rechter kan daarom de gevraagde eis om het lid weer toe te laten nog niet toewijzen.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

Geschorst door tuchtcommissie, dan maar naar de rechter?

Tuchtcommissie of rechter?

Een atleet die door de tuchtcommissie geschorst is wegens dopinggebruik stapt naar de rechter om het besluit van de tuchtcommissie ongedaan te maken. Deze uitspraak geeft de verhouding weer tussen de rechter, tuchtcommissie en de regels en statuten van een vereniging.

Lees verder “Geschorst door tuchtcommissie, dan maar naar de rechter?”