AVG voor verenigingen: De verwerkersovereenkomst

Het zal je vast niet ontgaan zijn. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal met ingang van 25 mei 2018 gehandhaafd gaan worden. Dat betekent dat verenigingen en stichtingen met ingang van die datum aan de verordening moeten voldoen. Deze blog gaat over de verwerkersovereenkomst.

De verwerkersovereenkomst AVG. Wanneer heb je hem nodig, en wat moet erin?

Screenshot-2018-2-27 Gratis afbeelding op Pixabay - Geheim, Boven, Stempel, Spy, Leger

Lees verder “AVG voor verenigingen: De verwerkersovereenkomst”

Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied

Een goed begin is het halve werk

Als bestuurder is het logisch dat je bij juridische vragen eerst je eigen netwerk raadpleegt. Zit er wellicht een jurist of advocaat in het ledenbestand? Dat is handig! Menig bestuurder meent dat hij zo goed bezig is. Maar vaak pakt het verkeerd uit en brengt het de vereniging in grote problemen.

Screenshot-2017-12-2 Gratis afbeelding op Pixabay - Verkeersbord, Aandacht

Lees verder “Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied”

Besluit Judobond om sporter van wedstrijden uit te sluiten onredelijk

De judobond is door de rechter op haar vingers getikt. En dat is niet de eerste keer. Verweerden de judoka’s zich eerder met succes tegen de verplichting om sponsorpakken van de Bond te dragen, nu was het Juul Fransen die zich niet kon neerleggen bij de verplichtingen die de Bond aan haar stelde. De Judobond besloot daarop Juul uit de nationale selectie te zetten. Zij kon niet meer deelnemen aan internationale wedstrijden. Een nogal heftig besluit met grote gevolgen voor de judoka. Te groot, zo vond ook de rechter.

Lees verder “Besluit Judobond om sporter van wedstrijden uit te sluiten onredelijk”

Atletenovereenkomst niet nageleefd. Atleet mag uit wedstrijd worden gehaald (NOC*NSF/van Gelder).

 

Turner Yuri van Gelder neemt deel aan de Olympische Spelen van 2016 en sluit met NOC*NSF een atletenovereenkomst. Van Gelder plaatst zich voor de ringen finale, maar gaat daarna op stap. Hij drinkt alcohol, brengt de nacht naar verluid in een nachtclub door en verschijnt niet op de training de volgende ochtend. NOC*NSF besluit daarop dat van Gelder niet mee mag doen met de ringenfinale en uitgesloten wordt van verdere deelname aan de Olympische Spelen. Hij wordt naar huis gestuurd. Van Gelder probeert via een kort geding zijn finaleplaats te redden.

sport2

In kort geding gaat het om de vraag of het besluit van NOC*NSF om de atleet uit te sluiten van deelname rechtmatig is. Daarbij is van belang dat de rechten en verplichtingen tussen partijen hier in een overeenkomst zijn vastgelegd. Daarin staat wat de verplichtingen van de turner waren en ook welke maatregelen NOC*NSF mocht nemen als de atleet zich niet aan de regels zou houden. De turner is dan ook verplicht om maatregelen die NOC*NSF tegen hem neemt in beginsel te accepteren. Het moet aan het oordeel van NOC*NSF worden overgelaten welke maatregelen nodig zijn. Het is niet aan de rechter om te bepalen of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden. De rechter toetst slechts marginaal. De rechter kan alleen achteraf beoordelen of NOC*NSF in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de genomen maatregel heeft kunnen komen.

Op grond van de omstandigheden, bewijzen en verklaringen oordeelt de rechter dat NOC*NSF in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen. Er was sprake van niet nakoming van verplichtingen. Gezien het problematische verleden van de sporter en het feit dat hij zelf niet inziet wat hij verkeerd heeft gedaan is het begrijpelijk dat NOC*NSF geen vertrouwen meer heeft dat de atleet zich verder wel aan zijn verplichtingen zal houden. Daarnaast zou het accepteren van dit gedrag ondermijnend zijn voor het moreel van de andere atleten. Elke topsporter zit een een keurslijf van trainingen en leefwijze die noodzakelijk is voor een topprestatie en waartoe de atleet zich contractueel heeft verplicht. Het is gezien de kosten die NOC*NSF moet maken voor de atleet heel begrijpelijk dat NOC*NSF de atleet ook aan deze verplichtingen houdt. Als laatste is sprake van een vertrouwensbreuk tussen de coach en de atleet, waarbij NOC*NSF meende dat zij op deze manier met de atleet niet verder kon naar de finale.

De rechter geeft wel aan dat de gedragsnormen in de IOC Code of Ethics algemeen en abstract zijn. Omdat NOC*NSF de bevoegdheid heeft om vergaande maatregelen te nemen tegen de topsporter, had van NOC*NSF meer zorgvuldigheid verwacht mogen worden om nauwkeurige en welomschreven gedragsregels te formuleren zodat het de atleet duidelijk is waar hij zich aan heeft te houden. Zij dient deze gedragsregels met de atleten te communiceren. Daarmee kan van tevoren duidelijk zijn welk gedrag wel en niet wordt geaccepteerd. Het enkele feit dat de atleet het Olympisch dorp heeft verlaten en alcohol heeft gedronken is dan ook geen schending van de overeenkomst. Dit betekent echter niet dat de bepalingen van de overeenkomst geen betekenis hebben. Het mag in redelijkheid worden aangenomen dat een topsporter bepaalde punten behoort te weten/begrijpen wat van hem mag worden verwacht. Dat geldt zeker als het gaat om gedragingen die rechtstreeks van invloed zijn op de verplichtingen uit de overeenkomst.

Bron:

NOC*NSF tegen Yuri van Gelder. Rechtbank Gelderland 12-8-2016

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

marjo@legalletters.nl

www.legalletters.nl

 

Mag sportbond leden verplichten sponsorkleding te dragen?

Tegenstrijdige belangen

Bij het opleggen van verplichtingen aan leden kunnen tegenstrijdige belangen een grote rol spelen. Vooral in de topsport is dat vaak een probleem. De bond sluit dan contracten met een sponsor, terwijl de sporters individueel ook al sponsoren hebben. Kun je als bond dergelijke verplichtingen aan leden opleggen? Niet altijd, zo merkte de judobond.

Lees verder “Mag sportbond leden verplichten sponsorkleding te dragen?”