Verenigingen laten geld liggen door te late opzegging te accepteren

Nu het einde van het jaar nadert, krijgen veel verenigingen weer te maken met een bekend fenomeen. Leden die willen stoppen en dan eind december hun lidmaatschap opzeggen zodat ze per 1 januari geen lid meer zijn. Of leden die gedurende het jaar hun lidmaatschap per direct opzeggen. Hoewel dat niet volgens de regels is accepteren veel verenigingen dat wel. Maar het kost de vereniging wèl geld. In sommige gevallen véél geld.

geld2

Lees verder “Verenigingen laten geld liggen door te late opzegging te accepteren”

De 10 meest gemaakte fouten bij opzegging en royement

Lastige leden, zie ze maar kwijt te raken!

Het is een groot probleem in menige vereniging: lastige leden die zich misdragen, het bestuur ‘stalken’ of ruzie veroorzaken. Als je er dan met een goed gesprek niet meer uitkomt, is er meer nodig. Dan komen opzegging, schorsing en royement om de hoek kijken. Als je daar geen ervaring mee hebt, begin er dan zelf niet aan. Want er worden door bestuurders zéér veel fouten gemaakt. In deze blog bespreek ik de 10 meest gemaakte fouten.

exit

Lees verder “De 10 meest gemaakte fouten bij opzegging en royement”

Opzegging onredelijk als lid geen beroep bij alv wil?

Opgezegd lid krijgt mede door zijn eigen handelswijze geen beroep bij de alv. Het bestuursbesluit is rechtsgeldig genomen. Kan hij het besluit bij de rechter vernietigen wegens strijd met redelijkheid en billijkheid?

Datum uitspraak 03-08-2016

ECLI:NL:RBOVE:2016:3113

Fietscrossvereniging D.V.O. zegt het lidmaatschap van lid X op wegens onbehoorlijk gedrag. Hij heeft een maand de tijd om in beroep te gaan. X schrijft een brief, die het bestuur enkele dagen ná verloop van de maand ontvangt. Hij laat weten dat hij het bestuur sommeert om het besluit terug te draaien en dat zijn brief als een beroepsschrift moet worden aangemerkt. Het bestuur schrijft geen ALV uit. Door allerlei omstandigheden blijft dit ook achterwege. X stapt naar de rechter om het besluit te laten vernietigen.

De brief van X was te laat. De rechtbank ziet geen reden waarom X het beroep niet eerder had kunnen instellen. Toen het bestuur na ontvangst van de brief geen ALV uitschreef, heeft X evenmin gereageerd. Het besluit is genomen door een bevoegd bestuur en binnen de grenzen van de statuten, zodat het besluit rechtsgeldig genomen is. X heeft zelf ook verklaard dat hij niet verwachtte dat een meerderheid van de ALV zich tegen het besluit zou keren. Er is dus geen ALV uitgeschreven, maar dat heeft hoofdzakelijk te maken met de handelswijze van X en dat maakt het bestuursbesluit op zichzelf niet ongeldig.

Vraag is of het besluit vernietigbaar is op grond van redelijkheid en billijkheid. De rechtbank oordeelt dat, nu het bestuur rechtsgeldig heeft besloten en de ledenvergadering achterwege is gebleven, van een evidente strijd met redelijkheid en billijkheid sprake moet zijn om toch in het concrete geval te vernietigen. Daarvan is echter op grond van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld in het onderhavige geval niet gebleken.

*******************

Bij situaties van opzegging, schorsing en royement moet het bestuur zorgvuldig handelen. Anders loopt de vereniging het risico dat een lid weer terug mag keren. Er zijn in de rechtspraak algemene zorgvuldigheidsnormen aangenomen. Toch hangt veel af van de omstandigheden van het geval. Juist bij grensoverschrijdend gedrag is een individueel advies vaak essentieel omdat elk geval anders is. Heeft u als bestuur ruggespraak nodig bij grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact met me op. Dan bekijken we samen wat in uw geval de beste aanpak is.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht.

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

 

 

Consument annuleert: rekening sturen toegestaan?

“Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.” Het is een bepaling die veel ondernemers, verenigingen en stichtingen in hun algemene voorwaarden hebben staan, als zij activiteiten organiseren voor consumenten.  Logisch vanuit de ondernemer en vereniging. Je reserveert tijd voor iemand en op het laatste moment krijg je geen andere klant meer. Maar wat mag wel en niet als een consument annuleert?

no thanks

Lees verder “Consument annuleert: rekening sturen toegestaan?”

Royement of opzegging: brief en statuten onduidelijk (Snel tot Ziens).

Postduivenhoudersvereniging ‘Snel Tot Ziens’ tegen 3 eigen leden.

Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014. ECLI:NL:GHDHA:2014:2465

De postduivenhoudersvereniging heeft na enkele incidenten met 3 leden, deze 3 leden uit het lidmaatschap willen ontzetten. De royementsbrief spreekt echter over ‘beëindigen van het lidmaatschap’. De statuten spreken over ‘royement’ maar deze term kent de wet niet. De statuten zijn dus onduidelijk. Het is dus ook onduidelijk of het om ontzetting van het lidmaatschap gaat of opzegging.

duif

Het besluit is genomen met twee derde meerderheid op de ALV. De vereniging heeft niet aangegeven dat de leden de statuten of reglementen niet hebben nageleefd, of dat de leden de vereniging onredelijk hebben benadeeld. De rechter oordeelt dat het dus niet gaat om ontzetting maar om opzegging.

De vereniging heeft ook niet gesteld dat redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden om het lidmaatschap te laten voortduren. Daardoor is de opzegging pas tegen het einde van het boekjaar ingegaan. Het boekjaar was echter op het moment van de uitspraak in hoger beroep verstreken, zodat het besluit van het bestuur in stand blijft. Het lidmaatschap is rechtsgeldig opgezegd.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink, jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

 

Vereniging stelt onredelijke eisen aan lidmaatschap: vereniging mag niet opzeggen.

Een vereniging (coöperatie) stelt onredelijke eisen aan het lidmaatschap. De opzegging door vereniging is nietig.

Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant tegen eigen lid, huisarts

Rechtbank Oost-Brabant, 13 januari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:77

Casus:

Een huisarts heeft sinds 2001 een eigen huisartsenpraktijk. Hij was lid van coöperatie huisartsenposten Oost-Brabant (CHP). CHP faciliteert via haar leden, de huisartsen, spoedeisende huisartsenzorg in de avonden, nachten, weekenden en feestdagen. De coöperatie stelt in haar statuten eisen aan het lidmaatschap. Een van die eisen is dat de huisartsen een samenwerkingsverband met een andere huisarts moeten hebben zodat over en weer sprake kan zijn van waarneming.De huisarts voldoet niet aan deze eis en wordt om die reden door de inspectie onder toezicht gesteld, omdat hij zijn lidmaatschap van de coöperatie zou kunnen verliezen.

StetoscoopVervolgens gaat de huisarts een samenwerkingsverband met een andere huisarts aan. Desondanks zegt het bestuur van de coöperatie het lidmaatschap van de huisarts op. Er zou volgens het bestuur sprake zijn van structureel disfunctioneren. Daarnaast zou het lidmaatschap op grond van de statuten zijn geëindigd om dat de huisarts niet voldeed aan de eisen voor het lidmaatschap. Hij stapt naar de rechter.

Oordeel

De rechter overweegt dat de huisarts is ingeschreven in het BIG-register en bevoegd is zijn praktijk te voeren. Door in de statuten kwalitatieve eisen te stellen aan het lidmaatschap gaat de coöperatie haar boekje te buiten. Deze bevoegdheid komt alleen de overheid toe en deze eis wordt in de wet BIG niet genoemd. De inspectie verlangt dit ook niet. Daarnaast speelt een rol dat huisartsen gedwongen zijn om lid te worden van coöperatie om de continuïteit van zorg te waarborgen, omdat er geen andere mogelijkheden zijn. De huisartsen worden dus ook gedwongen om de statuten van de coöperatie te accepteren. De coöperatie heeft onredelijke en onzorgvuldig gehandeld door het stellen van deze eis aan het lidmaatschap.

Gezien het gedwongen lidmaatschap mag de coöperatie alleen bij uitzonderlijke gevallen het lidmaatschap opzeggen. Nu de huisarts alternatieven biedt om de continuïteit van zorg te waarborgen is van structureel disfunctioneren ook geen sprake. De opzegging is in strijd met de redelijkheid en billijkheid en is nietig.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

 

 

 

 

Reageer op dit artikel

  1. Reactie
  2. Uw naam
  3. E-mailadres
  4. Controle code


1