Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied

Een goed begin is het halve werk

Als bestuurder is het logisch dat je bij juridische vragen eerst je eigen netwerk raadpleegt. Zit er wellicht een jurist of advocaat in het ledenbestand? Dat is handig! Menig bestuurder meent dat hij zo goed bezig is. Maar vaak pakt het verkeerd uit en brengt het de vereniging in grote problemen.

Screenshot-2017-12-2 Gratis afbeelding op Pixabay - Verkeersbord, Aandacht

Lees verder “Bestuurder, geloof geen juristen uit een ander rechtsgebied”

Jurist of advocaat voor je vereniging of stichting nodig? Wat is het verschil?

Juristen en advocaten

Verenigingen denken bij juridische vragen al gauw dat zij naar een advocaat moeten. Maar dat is lang niet altijd het geval. Sterker nog, meestal niet zelfs. Wat kan een jurist doen en wanneer is een advocaat noodzakelijk?

rechtershamer

Lees verder “Jurist of advocaat voor je vereniging of stichting nodig? Wat is het verschil?”

Een stichting met leden? Het verschil tussen een vereniging en stichting

Verwarring

Het komt in mijn praktijk regelmatig voor dat bestuurders de vereniging en stichting door elkaar halen. Als verenigingen een nieuwe stichting willen oprichten, wappert men vrolijk met voorbeeldstatuten van een vereniging. Ook hoor ik stichtingsbestuurders regelmatig zeggen dat zij leden hebben. Dat schept verwarring, want juridisch kan dat niet. Hoe zit het dan wel in elkaar?

Lees verder “Een stichting met leden? Het verschil tussen een vereniging en stichting”

Tekort aan bestuurders, taken uitbesteden?

Vrijwilligers huren professionals in

Het inhuren van een scheidsrechter door vrijwilligers die zelf geen tijd of zin hebben in verplichte verenigingstaken begint al een normaal verschijnsel te worden. Maar hoe zit het met het grote tekort aan bestuurders? Al die taken kunnen niet door een of enkele personen worden gedaan, maar de vereniging moet wel bestuurd worden.

Veel verenigingen kennen verplichte vrijwilligerstaken. Zoals het fluiten op het veld. Menige vrijwilliger heeft daar geen tijd en zin voor. Bedrijfjes die een scheids verhuren schieten als paddenstoelen uit de grond en spelen handig in op de trend dat het moderne lid de dienstverlening van de vereniging alleen wil ‘consumeren’ en geen verplichte taken wil of kan doen. Deze vrijwilligers vinden het geen probleem om zelf geld op tafel te leggen om een ander dat klusje te laten opknappen. Of dit een goede ontwikkeling is, wil ik verder in het midden laten, maar de trend is gezet.

Geen bestuursleden, wel werk

Verenigingen worstelen ook met een tekort aan bestuursleden. Het gevolg: veel verenigingen hebben maar een half bestuur, wat theoretisch gezien ook maar de helft van de taken kan doen. Zittende bestuurders wringen zich in allerlei bochten om alle ballen hoog te houden want de vereniging moet wel bestuurd worden.

Daar komt bij dat van de bestuursleden steeds meer verlangd wordt. Subsidies lopen terug, evenals ledenaantallen. Dat maakt dat verenigingen nieuwe vormen van samenwerking aangaan met bedrijven. Zij sluiten dus ook meer contracten af (of zouden dat moeten doen). Daarnaast moet de vereniging aan wet- en regelgeving voldoen, ligt er steeds meer druk op veiligheid en aansprakelijkheid, hebben zij te maken met onbehoorlijk gedrag van leden, willen gemeenten accommodaties privatiseren of op andere wijze verhuren en dient de financiële huishouding op orde te zijn. Bepaald geen gemakkelijke klus voor de bestuurder en dan is het verenigingsbeleid en het behalen van doelstellingen nog niet genoemd.

keuze

Geen bestuurders? Taken uitbesteden.

Steeds meer verenigingen en bestuursleden besteden dan ook taken uit. Op juridisch vlak, maar ook in marketing en reclame of de financiën. Meestal doen zij dat als bij de bestuurders specifieke kennis ontbreekt en een professional de doelen eerder (en wellicht ook beter) kan bereiken. Of als er grote belangen zijn. Maar het inhuren van externe expertise kan ook een prima oplossing zijn als het bestuur de taken niet kan bolwerken vanwege een tekort aan mankracht. Er kan van bestuurders niet verwacht worden dat zij met halve kracht het steeds groter wordende takenpakket maar op zich nemen. Een takenpakket wat inhoudelijk steeds meer vakkennis vraagt van uiteenlopende aard. Dat brengt zelfs risico’s met zich mee omdat bestuurders besluiten gaan nemen op een terrein waarop zij onvoldoende kennis hebben en zij de gevolgen niet goed kunnen overzien.

Op een gegeven moment is de rek eruit. Als niemand het wil of kan doen, ligt uitbesteding voor de hand. Daarnaast worden bestuurders steeds vaker geconfronteerd met zaken waar zij niet alle dagen mee te maken hebben, maar die wel van grote invloed kunnen zijn op de belangen van de vereniging en haar leden. Bestuurders willen zekerheid en hebben soms behoefte aan ruggespraak voordat zij een beslissing nemen.

Kosten zijn betaalbaar

Dat daar kosten aan verbonden zijn spreekt voor zich. En dat dit op een gegeven moment doorwerkt in de contributie is ook logisch. Maar feitelijk is er dan dezelfde situatie als bij de ingehuurde scheids: leden willen wel de dienstverlening maar niet het werk en de verantwoordelijkheid. En dus gaan ze meer betalen. Toch hoeft dat kostenaspect de vereniging niet de kop te kosten. Er is een groot leger aan zelfstandig professionals in allerlei vormen van dienstverlening dat verenigingen hierin tegen een heel betaalbare prijs kan bijstaan. Zelf heb ik zowel nationale als lokale verenigingen als klant, variërend van duizenden leden tot maar 10 leden. Ook voor kleine verenigingen is juridisch advies dus betaalbaar.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht en contractenrecht

marjo@legalletters.nl

www.legalletters.nl

 

 

Nieuwe CAO biedt ruimte voor meer tijdelijke contracten sportverenigingen.

Wet werk en zekerheid

Er zijn veel vragen rondom de arbeidscontracten van trainers, barpersoneel, managers en onderhoudspersoneel. Sinds 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid van kracht. Daarin staat dat een vast arbeidscontract ontstaat als de werkgever en werknemer:

• meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten;
• langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende
tijdelijke contracten.

voetbal5

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar
met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen.

Voor sportverenigingen levert dit vaak problemen op omdat aan een vast contract andere verplichtingen kleven dan aan een tijdelijk contract. Verplichtingen die zij om verschillende redenen niet kunnen of willen dragen.

Bij CAO kan van de wet worden afgeweken. Inmiddels is er overleg geweest tussen diverse partijen in de sport en is men gekomen tot een CAO sportverenigingen. Binnenkort kunnen sportverenigingen die tevens werkgever zijn, zich aansluiten bij een nieuwe werkgeversorganisatie. Waarschijnlijk in 2017. In de nieuwe CAO kunnen 6 tijdelijke contracten in 4 jaar worden afgesloten. In de huidige arbeidsovereenkomst kan de nieuwe CAO al van toepassing worden verklaart.

Voorlichtingstekst Amateursport Wet werk en zekerheid.PDF

Zie ook:

http://sport.nl/voorclubs/nieuws/2016/06/cao-sportverenigingen-biedt-ruimte-voor-meer-tijdelijke-contracten

Voor vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen geldt dit niet, zij hebben geen arbeidsovereenkomst.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink, jurist verenigingsrecht

marjo@legalletters.nl

www.legalletters.nl