De 10 meest gemaakte fouten bij opzegging en royement

Lastige leden, zie ze maar kwijt te raken!

Het is een groot probleem in menige vereniging: lastige leden die zich misdragen, het bestuur ‘stalken’ of ruzie veroorzaken. Als je er dan met een goed gesprek niet meer uitkomt, is er meer nodig. Dan komen opzegging, schorsing en royement om de hoek kijken. Als je daar geen ervaring mee hebt, begin er dan zelf niet aan. Want er worden door bestuurders zéér veel fouten gemaakt. In deze blog bespreek ik de 10 meest gemaakte fouten.

exit

Lees verder “De 10 meest gemaakte fouten bij opzegging en royement”

Royement vanwege te weinig lootjesverkoop. Kan dat?

Er is nogal wat ophef ontstaan over het besluit van Voetbalvereniging Bladella. Zij royeerden 4 jeugdleden omdat zij niet de vereiste 25 lootjes hadden verkocht. In de media werd er vooral emotioneel op gereageerd. Maar hoe zit dat juridisch? Mag je een lid royeren omdat het niet de vereiste aantal lootjes verkoopt?

voetbal4

Lees verder “Royement vanwege te weinig lootjesverkoop. Kan dat?”

Beroepscommissie niet in statuten, uitspraak royement ongeldig.

Het instellen van een beroepscommissie die een royement moet beoordelen in plaats van de alv, kan alleen als de statuten dat mogelijk maken. Een beroepscommissie ingesteld bij huishoudelijk reglement is in strijd met art. 35 lid 4 BW.

Vereniging voor Wildbeheer tegen eigen lid.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4563

Een lid van een Vereniging voor wildbeheer wordt geroyeerd omdat hij het concurrentiebeding van de vereniging geschonden heeft. Hij stelt beroep in bij de alv. Het bestuur wil zorgvuldig handelen en meent dat dit het beste door een beroepscommissie kan gebeuren. De alv besluit dan, op voorstel van het bestuur, om het huishoudelijk reglement zo te wijzigen dat er een beroepscommissie is die besluit namens de alv over het beroep. De beroepscommissie wijst het beroep af. De rechter vindt dat het het besluit van de alv tot instellen van de beroepscommissie in strijd is met de wet en dus nietig is. Volgens artikel 2:35 lid 4 BW dient het beroep bij de alv gehouden te worden, tenzij iets anders bepaald is in de statuten en niet in een huishoudelijk reglement. De uitspraak van de beroepscommissie is daarmee als besluit ongeldig, volgens de rechter.

De rechter geeft vervolgens aan dat het wettelijk voorgeschreven interne beroep dus nog niet heeft plaatsgevonden. Het lid kan zich daarom nog niet tot de rechter wenden om het ontzettingsbesluit zelf te laten toetsen. De rechter kan daarom de gevraagde eis om het lid weer toe te laten nog niet toewijzen.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

Royement of opzegging: brief en statuten onduidelijk (Snel tot Ziens).

Postduivenhoudersvereniging ‘Snel Tot Ziens’ tegen 3 eigen leden.

Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014. ECLI:NL:GHDHA:2014:2465

De postduivenhoudersvereniging heeft na enkele incidenten met 3 leden, deze 3 leden uit het lidmaatschap willen ontzetten. De royementsbrief spreekt echter over ‘beëindigen van het lidmaatschap’. De statuten spreken over ‘royement’ maar deze term kent de wet niet. De statuten zijn dus onduidelijk. Het is dus ook onduidelijk of het om ontzetting van het lidmaatschap gaat of opzegging.

duif

Het besluit is genomen met twee derde meerderheid op de ALV. De vereniging heeft niet aangegeven dat de leden de statuten of reglementen niet hebben nageleefd, of dat de leden de vereniging onredelijk hebben benadeeld. De rechter oordeelt dat het dus niet gaat om ontzetting maar om opzegging.

De vereniging heeft ook niet gesteld dat redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden om het lidmaatschap te laten voortduren. Daardoor is de opzegging pas tegen het einde van het boekjaar ingegaan. Het boekjaar was echter op het moment van de uitspraak in hoger beroep verstreken, zodat het besluit van het bestuur in stand blijft. Het lidmaatschap is rechtsgeldig opgezegd.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink, jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl

 

Royement toegestaan als ouders zich misdragen?

Menige vereniging krijgt ermee te maken: ouders die zich op zijn zachtst gezegd ‘niet netjes’ gedragen. Een zwemvereniging was het gedrag van de ouders van een van haar jeugdleden beu, en royeerde dochter. Maar kan dat wel?

bikini

Dochterlief zwemt al enige tijd bij de vereniging. Haar ouders zijn het niet eens met de gang van zaken binnen de vereniging. Zij laten zich hierover negatief uit naar andere ouders. De ouders zouden zich volgens de vereniging ook intimiderend en bedreigend geuit hebben naar trainers. Uiteindelijk besluit de algemene ledenvergadering tot ontzetting van het lidmaatschap van dochter.

De rechtbank oordeelt dat het besluit van de algemene ledenvergadering nietig is. De statuten voorzien uitsluitend in een ontzetting uit het lidmaatschap van leden zelf, en niet familieleden. Nu dochter zelf niets verweten wordt, is het besluit tot ontzetting in strijd met de statuten.

Daarnaast is sprake van een onzorgvuldige procedure. De alv is bevoegd tot royeren, maar de uitnodiging voor de extra alv waar over het royement besloten wordt, is verhullend. Op de agenda staat als punt ‘toelichting voorstel bestuur’. Hieruit valt niet op te maken dat het over het schorsen en royeren van dit jeugdlid gaat. Het besluit zou dan ook vernietigbaar zijn wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, maar nu het besluit toch al nietig was deed dit niet meer ter zake.

De zwemvereniging diende het meisje weer toe te laten tot de vereniging.

Bron:

Zwemvereniging ‘de Waterkip’ Barneveld tegen (ouders van) eigen jeugdlid. Rechtbank Arnhem, 11 juli 2011.

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht

www.legalletters.nl

marjo@legalletters.nl