Kunnen leden eisen stellen aan het jaarverslag?

Voor veel verenigingen is het jaarverslag weer in aantocht. Een penningmeester van een sportvereniging vroeg mij deze week of leden eisen mogen stellen aan het jaarverslag dat het bestuur opstelt. Vorig jaar is daar een uitspraak over geweest waarbij een aantal punten werden aangehaald die interessant zijn voor elke vereniging.

Lees verder “Kunnen leden eisen stellen aan het jaarverslag?”

Hebben leden inzage in notulen bestuursvergadering?

Als het bestuur en een lid het niet eens zijn, willen leden (of soms een paar leden samen) nog wel eens de notulen ‘opeisen’ van de bestuursvergadering. Soms hebben verenigingen een bepaling in hun statuten staan: ‘De notulen van de bestuursvergadering worden indien gewenst aan de leden beschikbaar gesteld.’ Vaker staat er helemaal niets over in de statuten. Ben je als bestuur dan verplicht om inzage te geven?

ordners

Lees verder “Hebben leden inzage in notulen bestuursvergadering?”