Gastcolleges / presentaties

Legal Letters maakt en geeft gastcolleges en presentaties tijdens leden- en netwerkbijeenkomsten of voor opleidingen:

 • Inleiding verenigingsrecht
 • Sportrecht voor studenten
 • Leren contracteren
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, opzegging en royement
 • Verenigingsrecht voor afdelingen, ledenraden en commissieleden (in voorbereiding)

Het is ook mogelijk om een presentatie op maat te laten maken, afgestemd op de eigen vereniging of over een onderwerp naar keuze. Alle presentaties zijn afgestemd op mensen die geen juridische achtergrond hebben.

**************

junior-oarsmen-388994_1920

Inleiding verenigingsrecht

Inhoud: 

Veel (nieuwe) bestuurders gaan met hart en ziel aan de slag voor de vereniging. Toch weten zij doorgaans weinig over de juridische kanten. Deze presentatie is bedoeld om bestuurders inzicht te geven in de basiskennis van het verenigingsrecht.

 • Hoe zit het verenigingsrecht in elkaar en waar zijn deze regels te vinden?
 • Hoe werkt het stelsel van wet, statuten, reglementen en besluiten?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in een notendop

Doelgroep: 

 • Bestuurders van verenigingen
 • Medewerkers van verenigingen
 • Studenten van MBO en HBO opleidingen

************man-2682133_1920

Sportrecht voor studenten

Het sportrecht bestaat uit onderdelen van verschillende rechtsgebieden. Een daarvan is het verenigingsrecht en stichtingenrecht. Studenten van sportopleidingen komen in het werkveld geregeld in aanraking met verenigingen en stichtingen of worden zelf bestuurder. Dan is het goed om te weten hoe deze organisaties werken.

Inhoud:

 • Wat zijn de verschillen tussen een sportvereniging en sportstichting en wat is het verschil met een sportbedrijf
 • Hoe werkt een vereniging en stichting
 • Lidmaatschap versus contractsverplichtingen
 • Hoe werkt het stelstel van wet, statuten, reglementen en besluiten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Doelgroep:

 • Studenten van MBO en HBO opleidingen

***********

Screenshot_2018-09-04 Free Image on Pixabay - Filler, Writing Tool, Write, Pen

Leren contracteren

Inhoud:

Leden van een beroepsvereniging en ondernemers in de sport hebben vaak een zelfstandige praktijk. Zij sluiten overeenkomsten met hun klanten. Ook verenigingen en stichtingen sluiten vaak overeenkomsten met derden. Enige kennis over contracteren en de juridische kanten van uw onderneming is voor zelfstandigen én voor bestuurders nodig om problemen te voorkomen. Zo levert u kwalitatief goede dienstverlening en loopt u minder risico’s.

 • Wat is een overeenkomst en hoe komt deze tot stand?
 • Verschil tussen overeenkomst en algemene voorwaarden?
 • Wanneer kunt u de overeenkomst opzeggen of herroepen?
 • Algemene en bijzondere overeenkomsten
 • Het voorkomen van veel gemaakte fouten bij het sluiten van een overeenkomst

Doelgroep

 • Zelfstandige beroepsbeoefenaars die lid zijn van een beroepsvereniging
 • Bestuurders van verenigingen en stichtingen
 • Medewerkers van verenigingen of stichtingen
 • Studenten van MBO opleidingen
 • Studenten van HBO opleidingen (niet juridisch)

**********

Screenshot-2018-1-22 Gratis afbeelding op Pixabay - Vraagteken, Stapel, Vraag, Mark

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, opzegging en royement

Inhoud:

In elke vereniging is weleens wat aan de hand. Maar hoe gaat u daar als bestuur mee om? Welke mogelijkheden zijn er als een goed gesprek niet meer helpt en het bestuur naar sancties of maatregelen moet grijpen? Enige kennis van maatregelen, opzegging en royement is dan nodig. Want u start daarmee een juridische procedure binnen de vereniging. Bestuurders maken hierbij onbedoeld veel fouten die met enige kennis gemakkelijk te voorkomen zijn.

 • Welke maatregelen kan een vereniging opleggen?
 • Wat is het verschil tussen opzegging en ontzetting (royement)?
 • Hoe verloopt een opzegging en ontzetting (royement)?
 • Voorkomen van veel gemaakte fouten
 • Praktijkvoorbeelden van andere verenigingen

Doelgroep:

 • Bestuurders van verenigingen
 • Medewerkers van landelijke verenigingen die lokale verenigingsbestuurders adviseren

*********

In voorbereiding:

Verenigingsrecht voor afdelingen, ledenraden en commissieleden

Inhoud:

Grotere verenigingen hebben vaak (regionale) afdelingen, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid. De meeste verenigingen hebben ook commissies. Daarbij ontstaan regelmatig discussies over wat een afdeling, ledenraad of commissie nu wel of niet mag. Deze workshop biedt inzicht aan leden wat hun taken en bevoegdheden zijn.

 • Het verschil tussen afdelingen met en zonder rechtspersoonlijkheid
 • De werking van een afdeling
 • Taken en bevoegdheden van een ledenraad
 • Taken en bevoegdheden van commissieleden
 • Taak en bevoegdheid van de kascommissie

Doelgroep:

 • Bestuurders van verenigingen en hun afdelingen
 • Leden van ledenraden en bondsraden
 • Commissieleden
 • Medewerkers van verenigingen

**********