Presentaties

P1080511

“Dat heb ik nooit geweten, maar zou wel elke bestuurder moeten weten!”

“Dank je wel voor je heldere uitleg. Ik heb er veel van geleerd”

“Eindelijk kan ik mijn vraag eens stellen aan iemand die werkelijk weet hoe het in elkaar steekt”

“Aha, zit dat zo!”

Voor bestuurders

Dit zijn enkele opmerkingen na een presentatie over ‘basiskennis verenigingsrecht’. Bestuurders en medewerkers van verenigingen en stichtingen hebben wel eens een klok gehoord maar weten niet precies waar de klepel hangt. Logisch, je bent liever bezig met het doel van de vereniging. Maar enige kennis kan wel veel ellende voorkomen. Een presentatie is dan ook een waardevolle aanvulling bij een netwerk evenement of ledenvergadering van koepelorganisaties of voor opleidingen.

Voor leden van beroepsorganisaties

Ook voor ondernemende leden van beroepsorganisaties is een workshop interessant. Zij hebben vaak een eigen praktijk en weten alles van hun beroep, maar wat minder over contracteren en algemene voorwaarden. Voor hen is er de workshop ‘leren contracteren’ waar elke ondernemer wat van opsteekt.

Voor studenten

Verenigingsrecht en stichtingenrecht is een rechtsgebied dat in opleidingen niet of nauwelijks aan bod komt. Toch gaan studenten van sport- en andere opleidingen vaak aan de slag bij een vereniging of stichting of krijgen zij beleidsmatig met deze rechtsgebieden te maken. Enige kennis is dan wel een must.

Presentaties worden altijd afgestemd op de eigen organisatie en zijn geschikt voor mensen die zelf geen juridische achtergrond hebben.

**************

junior-oarsmen-388994_1920

Basiskennis verenigingsrecht

Inhoud: 

Veel (nieuwe) bestuurders gaan met hart en ziel aan de slag voor de vereniging. Toch weten zij doorgaans weinig over de juridische kanten. Deze presentatie is bedoeld om bestuurders inzicht te geven in de basiskennis van het verenigingsrecht.

 • Hoe zit het verenigingsrecht in elkaar en waar zijn deze regels te vinden?
 • Hoe werkt het stelsel van wet, statuten, reglementen en besluiten?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in een notendop

Doelgroep: 

 • Bestuurders van verenigingen
 • Medewerkers van verenigingen
 • Studenten van MBO en HBO opleidingen

************

play-stone-1738160_1920

Verenigingsrecht voor ledenraden en commissieleden

Inhoud:

Grotere verenigingen hebben vaak een ledenraad en diverse commissies. Daarbij ontstaan regelmatig discussies over wat een ledenraad of commissie nu wel of niet mag. Deze workshop biedt inzicht aan ledenraden en commissieleden wat hun taken en bevoegdheden zijn.

 • Hoe zit het verenigingsrecht in elkaar en waar zijn deze regels te vinden?
 • Hoe werkt het stelsel van wet, statuten, reglementen en besluiten?
 • Interne verhouding tussen commissie, ledenraad en bestuur
 • Taken en bevoegdheden van een ledenraad
 • Taken en bevoegdheden van commissieleden

Doelgroep:

 • Bestuurders van verenigingen
 • Leden van ledenraden en bondsraden
 • Commissieleden
 • Medewerkers van verenigingenman-2682133_1920

 

Sportrecht voor studenten

Het sportrecht bestaat uit onderdelen van verschillende rechtsgebieden. Een daarvan is het verenigingsrecht en stichtingenrecht. Studenten van sportopleidingen komen in het werkveld geregeld in aanraking met verenigingen en stichtingen of worden zelf bestuurder. Dan is het goed om te weten hoe deze organisaties werken.

Inhoud:

 • Wat zijn de verschillen tussen een sportvereniging en sportstichting en wat is het verschil met een sportbedrijf
 • Hoe werkt een vereniging en stichting
 • Lidmaatschap versus contractsverplichtingen
 • Hoe werkt het stelstel van wet, statuten, reglementen en besluiten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Doelgroep:

 • Studenten van MBO en HBO opleidingen

***********

Screenshot_2018-09-04 Free Image on Pixabay - Filler, Writing Tool, Write, Pen

Leren contracteren

Inhoud:

Leden van een beroepsvereniging en ondernemers in de sport hebben vaak een zelfstandige praktijk. Zij sluiten overeenkomsten met hun klanten. Ook verenigingen en stichtingen sluiten vaak overeenkomsten met derden. Enige kennis over contracteren en de juridische kanten van uw onderneming is voor zelfstandigen én voor bestuurders nodig om problemen te voorkomen. Zo lever je kwalitatief goede dienstverlening en loop je minder risico’s.

 • Wat is een overeenkomst en hoe komt deze tot stand?
 • Verschil tussen overeenkomst en algemene voorwaarden?
 • Wanneer kun je de overeenkomst opzeggen of herroepen?
 • Algemene en bijzondere overeenkomsten
 • Het voorkomen van veel gemaakte fouten bij het sluiten van een overeenkomst

Doelgroep

 • Zelfstandige beroepsbeoefenaars die lid zijn van een beroepsvereniging
 • Bestuurders van verenigingen en stichtingen
 • Medewerkers van verenigingen of stichtingen
 • Studenten van MBO opleidingen
 • Studenten van HBO opleidingen (niet juridisch)

**********

Screenshot-2018-1-22 Gratis afbeelding op Pixabay - Vraagteken, Stapel, Vraag, Mark

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, opzegging en royement

Inhoud:

In elke vereniging rommelt het wel eens. Maar hoe gaat u daar als bestuur mee om? Welke mogelijkheden zijn er als een goed gesprek niet meer helpt en het bestuur naar sancties of maatregelen moet grijpen? Enige kennis van maatregelen, opzegging en royement is dan nodig. Want je start daarmee een juridische procedure binnen de vereniging. Bestuurders maken hierbij onbedoeld veel fouten die met enige kennis gemakkelijk te voorkomen zijn.

 • Welke maatregelen kan een vereniging opleggen?
 • Wat is het verschil tussen opzegging en ontzetting (royement)?
 • Hoe verloopt een opzegging en ontzetting (royement)?
 • Voorkomen van veel gemaakte fouten
 • Praktijkvoorbeelden van andere verenigingen

Doelgroep:

 • Bestuurders van verenigingen
 • Medewerkers van landelijke verenigingen die lokale verenigingsbestuurders adviseren