Juridisch advies voor vereniging en stichting

Soms wordt je als bestuurder met situaties geconfronteerd die je niet dagelijks tegenkomt, maar waar je wel een beslissing moet nemen. Daarbij sta je als bestuur in de schijnwerpers. Maar wat is nu echt relevant en hoe zit het juridisch in elkaar?

Marjo Vink ondersteunt bestuurders en organen van verenigingen en stichtingen met vraagstukken en biedt ruggespraak. Zij is specialist in verenigingsrecht en stichtingenrecht met aanverwante rechtsgebieden als contractenrecht en sportrecht. Legal Letters is gevestigd in Veldhoven maar werkt voor bonden en verenigingen uit heel Nederland. Met name voor sportverenigingen, belangenverenigingen, beroepsverenigingen en landelijke verenigingen.

2016 mockup legalletters-visitekaartje

Legal Letters in het kort

 • Zelfstandig jurist en verenigingsadviseur met specialisatie verenigingsrecht (een van de zeer weinige in Nederland!)
 • Telefonische afspraak voor advies mogelijk
 • Geen abonnement nodig
 • Veel voordeliger dan een advocaat
 • De kosten worden vooraf besproken. Vaste prijsafspraak is vaak mogelijk
 • Voor bestuurders, raden van toezicht, alv, ledenraden, afdelingen en commissies
 • Adviezen en contracten in leesbaar Nederlands
 • Voor lokale, nationale en internationale verenigingen

” Onze vereniging komt zonder bestuur te zitten. Hartelijk dank voor je snelle en duidelijke advies. Wij weten nu hoe we verder moeten en wat wij onze leden kunnen voorleggen”
Voorzitter, Landelijke beroepsvereniging, sector onderwijs

 


Bestuurders stellen vragen over:

 • Organisatie van de vereniging: bestuur, toezicht, alv, commissies, platformen, werkgroepen
 • Beleid van de vereniging
 • Rechten en plichten tussen bestuur, alv, commissies en afdelingen
 • Bestuurlijke vragen en aansprakelijkheid
 • Opstellen van (concept)statuten en reglementen
 • Opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden, juridische documenten
 • Lidmaatschap
 • Samenwerking, fusie of splitsing
 • Gemeente en accommodatie

Marjo werkt samen met Wolters Kluwer en Kenniscentrum Sport

Screenshot-2017-11-15 Wolters Kluwer - When You Have To Be Right - Wolters Kluwer

Screenshot-2017-11-15 Kenniscentrum Sport - landelijk kenniscentrum voor sport bewegen


“Als bestuur willen wij de zaken voor onze leden goed regelen. Maar wij missen de juridische expertise en de belangen worden wel steeds groter. Dan is het fijn dat er iemand met je meekijkt zodat je weet wat je ondertekent”

Voorzitter, Landelijke vereniging, sector outdoor en sport